Charakteristika spoločnosti

špecializovaná nemocnica s celoslovenskou pôsobnosťou na zabezpečovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti - liečba TBC a respiračných ochorení