Výskumný a vývojový zamestnanec pre tvorbu testov zo SJL/SJSL pre základné školy a pre adaptáciu testovania žiakov so ŠVVP

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania

Miesto práce
Žehrianska 9, Petržalka
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.09.2020, prípadne dohodou
Mzdové podmienky (brutto)
1 250 EUR/mesiacpodľa Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov, od 1250,- € brutto v závislosti od skúseností

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• koordinovanie tvorby testov a banky úloh zo slovenského jazyka a literatúry alebo slovenského jazyka a slovenskej literatúry a čitateľskej gramotnosti,
• úprava testovacích nástrojov a zodpovednosť za finálnu úpravu testovacích nástrojov pre žiakov so ŠVVP,
• podieľanie sa na príprave podkladov, plánov, sprievodnej dokumentácie a metodických materiálov súvisiacich s meraniami pre základné školy so zameraním na problematiku žiakov so ŠVVP,
• spracovanie priebežných i záverečných správ z problematiky meraní v základnej škole.

Zamestnanecké výhody, benefity

- pružná pracovná doba,
- 45 dní dovolenky,
- príspevky zamestnávateľa na DDS.

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť vrátane súhlasu so spracúvaním osobných údajov a ich evidenciou počas pohovorov v zmysle platnej právnej úpravy ochrany osobných údajov, a to najmä v rozsahu údajov uvedených v motivačnom liste a životopise. Text súhlasu a ďalšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete tu:
https://www.nucem.sk/dl/2982/Inform%C3%A1cie_pre_uch%C3%A1dza%C4%8Dov_v_s%C3%BAvislosti_s_OOU.pdf (Vyznačte celý text linku a kliknutím pravým tlačítkom na myši vyberte možnosť prejsť priamo na dokument.)
- profesijný štruktúrovaný životopis (Europass);
- motivačný list;
- neoverené kópie dokladov o ukončení najvyššieho vzdelania a získaných tituloch, prípadne ďalších dokladov o preukázaní vedomostí (napr. certifikáty, oprávnenia);
- čestné prehlásenie o bezúhonnosti, ktoré v prípade úspešnosti kandidát doloží výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
Všetky dokumenty obsahujúce osobné údaje budú v prípade neúspešných kandidátov zlikvidované.


Dátum podania žiadosti s požadovanými dokladmi: do 31. júla 2020 (Oslovení budú len uchádzači, ktorí budú zaradení medzi vybraných uchádzačov na osobný pohovor.)

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

31.7.2020 (ostáva ešte 18 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

učiteľstvo akademických predmetov – slovenský jazyk a literatúra + rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky, resp. špeciálna pedagogika/učiteľstvo pre deti a mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť v kombinácii s aprobačným predmetom - SJL

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1)

Ostatné znalosti

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft PowerPoint - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý

Počet rokov praxe

5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Požadovaná prax: pedagogická prax vo vyučovaní predmetu SJL na škole s vyučovacím jazykom slovenským alebo SJSL na škole s vyučovacím jazykom maďarským - min. 5 rokov, pedagogická a odborná prax v práci so žiakmi so ŠVVP.
Znalosť problematiky práce so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, analytické myslenie a riešenie problémov, samostatnosť, schopnosť tímovej práce, organizačné schopnosti, precíznosť, zodpovednosť, spoľahlivosť.
Základné počítačové zručnosti v grafických programoch COREL/InDesign a skúsenosti v oblasti tvorby testovacích nástrojov sú vítané.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Základným účelom činnosti ústavu je uskutočňovanie certifikovaných meraní vzdelávania, výskum a vývoj v oblasti merania a hodnotenia kvality vzdelávania, stavu a vývoja vzdelávania na celoštátnej úrovni a v medzinárodnom porovnaní, hodnotenie kvality výchovy a vzdelávania na základných a stredných školách na úrovni štátnych vzdelávacích programov, monitorovanie procesov vývoja výsledkov vzdelávania detí, mládeže a dospelých na celoštátnej úrovni a v medzinárodnom porovnaní.

Počet zamestnancov

50-99 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žehrianska 9
851 07 Bratislava
ID: 3918748  Dátum zverejnenia: 2.6.2020  Základná zložka mzdy (brutto): 1 250 EUR/mesiac