Tajomník akreditačnej komisie a odborný zamestnanec pre dotačnú schému pre podporu práce s mládežou (m/ž)

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Miesto práce
Hálova, Petržalka
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
1.11.2023
Mzdové podmienky (brutto)
1 167,5 - 1 700 EUR/mesiacOdmeňovanie podlieha zákonu č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Úlohy tajomníka/tajomníčky Akreditačnej komisie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti práce s mládežou:
• prípravu výziev na predloženie žiadostí,
• prijímanie žiadostí o akreditáciu, kontrola formálnej správnosti a úplnosti žiadostí, komunikácia so žiadateľmi,
• prideľovanie žiadostí na hodnotenie a následne ich spracovanie,
• ďalšie organizačno-logistické a vecné zabezpečenie zasadnutí Akreditačnej komisie (príprava podkladov na zasadnutie a spracovanie výstupov zo zasadnutia),
• komunikácia so žiadateľmi (zasielanie vyrozumení, hodnotení žiadostí, potvrdení o akreditácii vzdelávacích programov),
• sprostredkovanie konzultácií s členmi Akreditačnej komisie a ich administratívne zabezpečenie,
• aktualizácia metodík a pokynov pre žiadateľov a akreditované subjekty,
• archiváciu dokumentácie, žiadostí a ich príloh,
• organizačno-logistické a administratívne zabezpečenie monitorovacích návštev subjektov poskytujúcich akreditované vzdelávanie a spracovanie monitorovacích správ,
• poskytovanie informácií a propagačná činnosť,
• správu registratúry odboru, zabezpečenie odosielania, prijímania, evidencie, distribúcie archivácie poštových zásielok,
• zabezpečenie ďalších úloh vyplývajúcich z kontraktu medzi organizáciou a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, úloh organizácie a na príkaz nadriadeného.
• spolupráca s inými oddeleniami NIVaM a hľadanie synergií v činnostiach,
• vypracovanie odpočtov aktivít oddelenia pre rôzne subjekty,
• zabezpečuje ďalšie úlohy vyplývajúce z činnosti organizácie a na príkaz nadriadeného.

Zamestnanecké výhody, benefity

• 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce
• home office (5 dní a viac podľa dohody s nadriadeným)
• pracovná doba 37,5 h
• pružný pracovný čas
• MULTISPORT karta
• príspevok na DDS
• podpora vzdelávania a osobného rozvoja zamestnancov

Informácie o výberovom konaní

Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem.
Jednotlivé žiadosti posúdime a telefonicky budeme kontaktovať len tých uchádzačov, ktorí spĺňajú stanovené požiadavky.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• schopnosť analyzovať potreby a prinášať riešenia
• dobré komunikačné a prezentačné zručnosti
• schopnosť tímovej práce, ochota spolupracovať
• schopnosť konštruktívne riešiť konflikty
• samostatnosť a iniciatívnosť pri plnení agendy
• schopnosť efektívneho organizovania a plánovania práce
• IT zručnosti – samostatný používateľ základného balíka MS Windows, MS Office 365, ďalšie online nástroje a platformy pre online komunikáciu (napr. Zoom, Webex, Google Meet)

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Národný inštitút vzdelávania a mládeže je príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorá vznikla 1. júla 2022 zlúčením organizácií Metodicko-pedagogické centrum (MPC), Slovenská pedagogická knižnica (SPK), Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ), IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM).

Národný inštitút vzdelávania a mládeže pôsobí v oblasti predprimárneho vzdelávania, základného vzdelávania a stredného vzdelávania, špeciálneho vzdelávania a inkluzívneho vzdelávania, základného umeleckého vzdelávania, jazykového vzdelávania a záujmového vzdelávania, v oblasti podpory profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov odborných zamestnancov, v oblasti celoživotného vzdelávania, v oblasti práce s mládežou a v oblasti monitorovania a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania a výskumu v uvedených oblastiach.
Poskytuje vzdelávanie a poradenstvo pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom, metodicky usmerňuje školy a školské zariadenia, aplikuje pedagogický výskum, organizuje predmetové olympiády a súťaže, poskytuje externé testovanie na školách, neformálne vzdelávanie mládeže či spravovanie knižničného fondu. Zároveň reflektuje potreby vzdelávania pre moderné školstvo, plní aktivity z Plánu obnovy a odolnosti SR a realizuje projekty financované Európskou úniou na národnej a medzinárodnej úrovni.

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov
ID: 4665467  Dátum zverejnenia: 20.9.2023  Základná zložka mzdy (brutto): 1 167,5 EUR/mesiac