Odborný referent v rámci implementácie a administrácie programov EÚ Erasmus+ (oblasť mládeže) a Európsky zbor solidarity, NIVaM

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Miesto práce
Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
15.05.2023
Mzdové podmienky (brutto)
1 173,5 EUR/mesiac1 173,5 EUR/mesiac. Odmeňovanie v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Tarifný plat + osobné ohodnotenie.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Zamestnanec vykonáva odborné a špecializované činnosti implementácie a administrácie programov EÚ Erasmus+ (oblasť mládeže) a Európsky zbor solidarity, najmä:
• Koordinovanie dobrovoľníckych aktivít v rámci programu EÚ Európsky zbor solidarity (kontrola formálnych kritérií, konzultácie projektových zámerov, podpora žiadateľov v procese implementácie projektu, šírenie príkladov dobrej praxe, sieťovanie žiadateľov).
• Mapovanie a monitorovanie organizácií, ktoré sa zapájajú do programu EÚ Európsky zbor solidarity (ďalej len „programy“).
• Aktívne vyhľadávanie a podpora organizácií, ktoré majú záujem zapojiť sa do programu EÚ Európsky zbor solidarity.
• Koordinácia podporných a školiacich aktivít pre dobrovoľníkov a organizácie pôsobiace v oblasti dobrovoľníctva v rámci programu EÚ Európsky zbor solidarity
• Administrácia a praktické zabezpečenie vzdelávacích aktivít pre dobrovoľníkov a zapojené organizácie v programe EÚ Európsky zbor solidarity
• Hodnotenie projektových žiadostí programov EÚ Erasmus+ (oblasť mládeže) a Európsky zbor solidarity a zabezpečenie kvality hodnotiaceho procesu programov EÚ pre mládež.
• Účasť na akreditačných návštevách v rámci Značky kvality, riadenie procesu prideľovania Značky kvality, sieťovanie a spolupráca s organizáciami, ktoré sú držiteľmi Značky kvality.
• Tvorba a koordinácia medzinárodných a národných vzdelávacích a informačných aktivít (prezenčne aj dištančne).
• Koordinácia nadnárodných partnerstiev v rámci spolupráce siete národných agentúr.
• Spolupráca pri koordinácii propagačných a komunikačných aktivít v rámci siete Eurodesk a regionálnej siete NiVaM.
• Aktívna účasť v pracovných skupinách v rámci národných a medzinárodných projektov.
• Aktívna účasť na školeniach a vzdelávacích aktivitách.
• Práca s internými databázovými systémami v súvislosti s implementáciou programov (kontrola správnosti údajov a dát, projektový cyklus, odpočet údajov);
• Práca s nástrojmi IKT potrebnými v rámci implementácie programov.
• Kompletizácia podkladov potrebných na tvorbu správ a ďalších dokumentov týkajúcich sa programov vyžadovaných na úrovni inštitúcie alebo iných externých subjektov.

Zamestnanecké výhody, benefity

• práca v dynamickom kolektíve
• 5 dní dovolenky nad rámec zákonníka práce
• MULTISPORT karta
• príspevok na 3. pilier dôchodkového poistenia
• stravný lístok aj za dovolenku a prvých 10 dní PN
• pružný pracovný čas
• podpora vzdelávania v rámci pracovnej pozície

Informácie o výberovom konaní

Pracovný pomer na zastupovanie počas rodičovskej dovolenky.
Životopis spolu s motivačným listom a žiadosťou o prijatie do zamestnania, posielajte prosíme e-mailom na adresu [email protected] do 15.4.2023.

Uchádzači, ktorí spĺňajú požadované kritériá, budú pozvaní na osobné stretnutie.

Životopis, motivačný list a žiadosť o prijatie do zamestnania, prosíme, zasielajte oddelene v samostatných súboroch.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Analytické myslenie
Kultivovaný písomný a ústny prejav
Prezentačné zručnosti
Zmysel pre strategické plánovanie
Flexibilita, zodpovednosť, samostatnosť, schopnosť organizovania a plánovania práce
Schopnosť tímovej práce
Odolnosť voči stresu
Konštruktívny prístup k riešeniu problémov
Preukázateľná skúsenosť v oblasti tvorby a realizácie verejnej politiky
Skúsenosť s účasťou na výskumných aktivitách výhodou
Skúsenosť a prehľad v oblasti politiky mládeže a výskumu mládeže výhodou
Práca s nástrojmi IKT
Microsoft Windows – pokročilý používateľ
Microsoft Outlook – pokročilý používateľ
Microsoft Word – pokročilý používateľ
Microsoft Excel – pokročilý používateľ
Microsoft PowerPoint – pokročilý používateľ
Anglický jazyk – komunikatívna úroveň

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Národný inštitút vzdelávania a mládeže je príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorá vznikla 1. júla 2022 zlúčením organizácií Metodicko-pedagogické centrum (MPC), Slovenská pedagogická knižnica (SPK), Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ), IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM).

Národný inštitút vzdelávania a mládeže pôsobí v oblasti predprimárneho vzdelávania, základného vzdelávania a stredného vzdelávania, špeciálneho vzdelávania a inkluzívneho vzdelávania, základného umeleckého vzdelávania, jazykového vzdelávania a záujmového vzdelávania, v oblasti podpory profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov odborných zamestnancov, v oblasti celoživotného vzdelávania, v oblasti práce s mládežou a v oblasti monitorovania a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania a výskumu v uvedených oblastiach.
Poskytuje vzdelávanie a poradenstvo pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom, metodicky usmerňuje školy a školské zariadenia, aplikuje pedagogický výskum, organizuje predmetové olympiády a súťaže, poskytuje externé testovanie na školách, neformálne vzdelávanie mládeže či spravovanie knižničného fondu. Zároveň reflektuje potreby vzdelávania pre moderné školstvo, plní aktivity z Plánu obnovy a odolnosti SR a realizuje projekty financované Európskou úniou na národnej a medzinárodnej úrovni.

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov
ID: 4550254  Dátum zverejnenia: 3.4.2023  Základná zložka mzdy (brutto): 1 173,5 EUR/mesiac