Výzva na pozíciu Externý hodnotiteľ / externá hodnotiteľka programov EÚ Erasmus+ (oblasť mládeže a športu) a Európsky zbor solidarity, (NIVAM)

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Miesto práce
Práca z domu
Druh pracovného pomeru
na dohodu (brigády)
Termín nástupu
20.02.2023
Mzdové podmienky (brutto)
162 EUR/mesiacPracovnoprávny vzťah externého hodnotiteľa je definovaný formou dohody o vykonaní práce alebo zmluvy o poskytnutí služieb. Odmena za vypracovanie posudku za jednu projektovú žiadosť je od 60 € do 108 € eur v závislosti od programu. Odmena za spracovanie jednej záverečnej správy je stanovená od 84 € do 162 € v závislosti od programu. Odmena za hodnotenie akreditácie v oblasti mládeže a Značky kvality organizácie je od 108 € do 132 € v závislosti od typu vykonanej návštevy.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- hodnotenie predložených žiadostí o grant podľa stanovených kritérií hodnotenia v zmysle aktuálnej výzvy k danému programu a vypracovanie posudkov v elektronickom systéme do stanoveného termínu;
- hodnotenie záverečných správ predložených prijímateľmi grantu podľa stanovených kritérií hodnotenia a vypracovanie posudkov v elektronickom systéme do stanoveného termínu;
- hodnotenie predložených žiadostí o akreditáciu v oblasti mládeže v rámci programu EÚ Erasmus+ (oblasť mládeže a športu) a Značku kvality v rámci programu EÚ Európsky zbor solidarity organizácií podľa stanovených kritérií a vypracovanie posudkov v elektronickom systéme do stanoveného termínu.

Informácie o výberovom konaní

- vyplňte DOTAZNÍK s informáciami o naplnení požiadaviek a uvedením motivácie, ktorý je na stiahnutie k dispozícii na uvedenom odkaze https://eurodesk.sk/dotaznik-pre-hodnotitelov-2/;
- pošlite vyplnený dotazník spolu s Vašim životopisom na emailovú adresu: daniela.ficova@iuventa.sk a katarina.stasova@iuventa.sk; najneskôr do 30.11.2022 do 23:59 h.

Uchádzačom s vyhovujúcim profilom bude zaslaná úloha na vypracovanie, t. j. projektová žiadosť, ku ktorej bude potrebné vypracovať odborný posudok. Uchádzači, ktorí preukážu odbornú spôsobilosť na výkon tejto činnosti budú pozvaní na školenie, ktoré sa uskutoční predbežne v druhej polovici januára 2023 až v prvej polovici februára 2023 v trvaní od štvrtka do nedele v Bratislavskom kraji. Na výber budú poskytnuté dva termíny školení. Účasť je podmienkou pre definitívne zaradenie uchádzača do hodnotiteľského tímu.

Úspešní uchádzači sa stanú po výberovom konaní externými spolupracovníkmi inštitúcie NIVAM – Národný inštitút pre vzdelávanie a mládež, ako členovia tímu hodnotiteľov Národnej agentúry programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu.

Viac informácii o grantovom programe nájdete tu:
https://nivam.sk/
https://zborsolidarity.eu/
https://www.erasmusplus.sk/
https://eurodesk.sk/

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- znalosť projektového manažmentu, projektového myslenia a projektového cyklu;
- skúsenosti s posudzovaním žiadostí v iných grantových schémach a programoch;
- skúsenosti v oblasti práce s mládežou a neformálnym vzdelávaním;
- znalosť základných dokumentov z oblasti mládežníckej politiky;
- aktívna znalosť anglického jazyka (úroveň B2);
- schopnosť pracovať v elektronických systémoch;
- dôslednosť, zodpovednosť, dodržiavanie termínov, bezúhonnosť;
- účasť na školeniach a seminároch pre hodnotiteľov;
- nestrannosť a vylúčenie konfliktu záujmov.

Nestrannosť a vylúčenie konfliktu záujmov je jednou zo základných podmienok spolupráce medzi administrátorom každého z programov a budúcimi externými hodnotiteľmi. Hodnotitelia nemôžu byť členmi štatutárnych, riadiacich, kontrolných ani dozorných orgánov žiadateľa, ani blízkymi osobami členov týchto orgánov žiadateľa, ani byť so žiadateľom v pracovnom pomere alebo inom pracovnom vzťahu alebo v záväzkovom vzťahu podľa osobitných predpisov. Hodnotiteľ nemôže vyhodnocovať žiadosť v rámci výzvy, ak so zreteľom na jeho pomer k obsahu tejto žiadosti alebo k žiadateľovi možno mať pochybnosť o jeho nezaujatosti.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Národný inštitút vzdelávania a mládeže je príspevková organizácia Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky, ktorá vznikla 1. júla 2022 zlúčením organizácií Metodicko-pedagogické centrum (MPC), Slovenská pedagogická knižnica (SPK), Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ), IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM).

Národný inštitút vzdelávania a mládeže pôsobí v oblasti predprimárneho vzdelávania, základného vzdelávania a stredného vzdelávania, špeciálneho vzdelávania a inkluzívneho vzdelávania, základného umeleckého vzdelávania, jazykového vzdelávania a záujmového vzdelávania, v oblasti podpory profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov odborných zamestnancov, v oblasti celoživotného vzdelávania, v oblasti práce s mládežou a v oblasti monitorovania a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania a výskumu v uvedených oblastiach.
Poskytuje vzdelávanie a poradenstvo pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom, metodicky usmerňuje školy a školské zariadenia, aplikuje pedagogický výskum, organizuje predmetové olympiády a súťaže, poskytuje externé testovanie na školách, neformálne vzdelávanie mládeže či spravovanie knižničného fondu. Zároveň reflektuje potreby vzdelávania pre moderné školstvo, plní aktivity z Plánu obnovy a odolnosti SR a realizuje projekty financované Európskou úniou na národnej a medzinárodnej úrovni.

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov
ID: 4467968  Dátum zverejnenia: 16.11.2022  Základná zložka mzdy (brutto): 162 EUR/mesiac