Výskumný a vývojový zamestnanec pre štatistické analýzy a hodnotenie výsledkov meraní (plán obnovy a odolnosti)

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Miesto práce
Žehrianska 9, Petržalka, Slovensko, Bratislava (Pozícia umožňuje občasnú prácu z domu)
Druh pracovného pomeru
plný úväzok, skrátený úväzok
Termín nástupu
asap, prípadne dohodou
Mzdové podmienky (brutto)
1 500 EUR/mesiacPodľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Plat od 1 500,00 eur/mesačne v závislosti od zručností a praxe .

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Pracovná pozícia sa obsadzuje pre plnenie aktivít Plánu obnovy a odolnosti SR v rámci komponentu 7: Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania (kurikulárna a učebnicová reforma).
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
Predmetom činností je:
- štatistické spracovanie dát a analýza výsledkov inovovaných testovacích nástrojov,
- implementácia nových postupov a metód v rámci realizácie testovania,
- vyhodnocovanie výsledkov meraní prostredníctvom klasickej teórie testov a metód teórie odpovede na položku (IRT).
- spolupráca pri vývoji kriteriálnych testov pre ZŠ a SŠ,
- spolupráca pri tvorbe a spracovaní dotazníkov,
- spolupráca pri tvorbe analýz a odborných výstupov pre rezort školstva
- odborná pomoc a spolupráca so školami,
- spolupráca pri zabezpečovaní operatívnych úloh súvisiacich s vykonávaným druhom práce podľa pokynov nadriadeného,
- publikovanie výstupov v odborných a vedeckých časopisoch.

Zamestnanecké výhody, benefity

pružná pracovná doba, možnosť osobného a profesionálneho rastu, zamestnanecké benefity (príspevok na stravovanie, 45 dní dovolenky, príspevky zamestnávateľa na DDS, príspevky zo sociálneho fondu v zmysle kolektívnej zmluvy), tvorivé pracovné prostredie

Informácie o výberovom konaní

V prípade záujmu o pracovnú ponuku posielajte nižšie spomenuté dokumenty mailom na adresu [email protected] do 30. 9. 2022.
Zoznam požadovaných dokumentov:
• Žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• Súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
• Štruktúrovaný životopis
• Motivačný list v slovenskom jazyku
Pri nástupe bude vyžadovaný odpis z registra trestov na preukázanie bezúhonnosti, fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a ďalších dokumentov preukazujúcich splnenie požiadaviek výberového konania – tieto doklady v rámci žiadosti o zaradenie do výberového konania neposielajte!
Zamestnávateľ si vyhradzuje právo pozvať na pohovor len vybraných uchádzačov.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

30.9.2022 (ostáva ešte 5 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

štatistika, aplikovaná matematika a štatistika, psychológia, sociológia

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Ostatné znalosti

Microsoft Office - Pokročilý

Prax na pozícii/v oblasti

pozícia nie je vhodná pre absolventa, resp. vhodná pre absolventa s praxou v danej oblasti počas štú

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Požiadavky na zamestnanca
- IBM SPSS – pokročilý,
- výborná orientácia v štatistických metódach,
- schopnosť porozumieť a interpretovať výsledky štatistických analýz (analýza testu, položková analýza), tvorba štatistických reportov a vizualizácia štatistických dát,
- príprava dátových matíc (kontrola, čistenie),
- práca so syntaxami, regresná analýza, faktorová analýza, ANOVA, klastrová analýza, hierarchické lineárne modelovanie, aplikácia IRT modelov a pod. - výhodou,
- skúsenosť so spracovaním veľkých databáz v SPSS a Excel výhodou (počet prípadov – niekoľko tisíc až desaťtisíc, počet premenných – niekoľko desiatok),
- znalosť práce v štatistickom programe/jazyku R - výhodou,
- znalosť štatistických programov (Mplus, SAS, Statistica) - výhodou.

Osobnostné predpoklady a zručnosti
- Schopnosť porozumieť odbornému textu v anglickom jazyku (technické správy a pod.),
- Záujem o pedagogický výskum, metodológiu, psychometriku, evalváciu vzdelávacích výsledkov,
- Záujem o zdokonaľovanie výskumných metód,
- samostatnosť v plnení úloh a time managemente,
- analytické myslenie, zmysel pre detail, precíznosť, presnosť,
- schopnosť pracovať v tíme a prinášať nové nápady a inovácie,
- schopnosť flexibilne riešiť problémy,
- záujem o sebavzdelávanie, schopnosť rozvíjať sa, publikačná činnosť.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Národný inštitút vzdelávania a mládeže je príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorá vznikla 1. júla 2022 zlúčením organizácií Metodicko-pedagogické centrum (MPC), Slovenská pedagogická knižnica (SPK), Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ), IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). Národný inštitút vzdelávania a mládeže pôsobí v oblasti predprimárneho vzdelávania, základného vzdelávania a stredného vzdelávania, špeciálneho vzdelávania a inkluzívneho vzdelávania, základného umeleckého vzdelávania, jazykového vzdelávania a záujmového vzdelávania, v oblasti podpory profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov odborných zamestnancov, v oblasti celoživotného vzdelávania, v oblasti práce s mládežou a v oblasti monitorovania a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania a výskumu v uvedených oblastiach. Poskytuje vzdelávanie a poradenstvo pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom, metodicky usmerňuje školy a školské zariadenia, aplikuje pedagogický výskum, organizuje predmetové olympiády a súťaže, poskytuje externé testovanie na školách, neformálne vzdelávanie mládeže či spravovanie knižničného fondu. Zároveň reflektuje potreby vzdelávania pre moderné školstvo, plní aktivity z Plánu obnovy a odolnosti SR a realizuje projekty financované Európskou úniou na národnej a medzinárodnej úrovni.

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov
ID: 4399407  Dátum zverejnenia: 10.8.2022  Základná zložka mzdy (brutto): 1 500 EUR/mesiac