Výskumný/á a vývojový/á zamestnanec/kyňa pre tvorbu testovacích nástrojov z gramotností (Plán obnovy a odolnosti)

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Miesto práce
Žehrianska 9, Petržalka, Slovensko, Bratislava (Pozícia umožňuje občasnú prácu z domu)
Druh pracovného pomeru
plný úväzok, skrátený úväzok
Termín nástupu
asap, prípadne dohodou
Mzdové podmienky (brutto)
1 415 EUR/mesiacPodľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Nástupný plat pri 100% úväzku vo výške 1 415,00 eur/mesiac + po zapracovaní osobný príplatok.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Pracovná pozícia sa obsadzuje pre plnenie aktivít Plánu obnovy a odolnosti SR v rámci komponentu 7: Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania (kurikulárna a učebnicová reforma).
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
Predmetom činností je:
- koordinácia tvorby a tvorba inovovaných testovacích nástrojov z vybraných gramotností pre 2.stupeň ZŠ: čitateľská gramotnosť, matematická gramotnosť, prírodovedná gramotnosť, environmentálna gramotnosť;
- podieľanie sa na tvorbe nových koncepcií výchovy a vzdelávania, najmä v oblasti hodnotenia vo vzdelávaní;
- podieľanie sa na tvorbe informačných a vzdelávacích aktivít pre pedagogických zamestnancov v súvislosti s pracovnou náplňou;
- realizácia výskumov a spracovávanie správ z výskumov zaoberajúcich sa problematikou hodnotenia vo výchove a vzdelávaní v danej oblasti;
- prednášková, publikačná, poradenská a metodická činnosť v oblasti koncepcií, cieľov, obsahu a metód vzdelávania smerovaná k pedagogickej, rodičovskej i širšej verejnosti;
- publikovanie výstupov v odborných a vedeckých časopisoch;
- spolupráca pri nastavovaní komunikačnej stratégie plánovaných zmien;
- konzultačná, oponentská, publikačná a expertízna činnosť.

Zamestnanecké výhody, benefity

pružná pracovná doba, možnosť osobného a profesionálneho rastu, zamestnanecké benefity (príspevok na stravovanie, 45 dní dovolenky, príspevky zamestnávateľa na DDS, príspevky zo sociálneho fondu v zmysle kolektívnej zmluvy), tvorivé pracovné prostredie

Informácie o výberovom konaní

V prípade záujmu o pracovnú ponuku posielajte nižšie spomenuté dokumenty mailom na adresu [email protected] do 30. 9. 2022.
Zoznam požadovaných dokumentov:
• Žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• Súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
• Štruktúrovaný životopis,
• Motivačný list v slovenskom jazyku.
Pri nástupe bude vyžadovaný odpis z registra trestov na preukázanie bezúhonnosti, fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a ďalších dokumentov preukazujúcich splnenie požiadaviek výberového konania – tieto doklady v rámci žiadosti o zaradenie do výberového konania neposielajte!
Zamestnávateľ si vyhradzuje právo pozvať na pohovor len vybraných uchádzačov.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

matematika v aprobácii, slovenský jazyk a literatúra v aprobácii, environmentalistika, fyzika v aprobácii, biológia v aprobácii, chémia v aprobácii

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1) alebo Nemecký jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Ostatné znalosti

Microsoft Office - Pokročilý
Microsoft Teams - Pokročilý

Prax na pozícii/v oblasti

Pedagogická prax v aprobovanom predmete minimálne 5 rokov, prax na pozícii metodika alebo výskumného

Počet rokov praxe

5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Požiadavky na zamestnanca:
- dobrá znalosť vzdelávacieho obsahu v príslušnom predmete na základnej škole,
- znalosť metodiky tvorby testov preukázaná certifikátmi alebo absolvovanými školeniami
a skúsenosť s tvorbou úloh a testov, resp. učebných textov,
- dobrá znalosť školskej problematiky a legislatívy, sledovanie súčasných trendov v oblasti
školstva
Osobnostné predpoklady a zručnosti:
schopnosť tímovej práce, manažérske/organizačné schopnosti, koncepčné a analytické myslenie, pozitívne pracovné nasadenie a kladný vzťah k administratívnym činnostiam, dôslednosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, komunikatívnosť, precíznosť (vítaná je aj skúsenosť s editorskou činnosťou, korektúrami textov a pod.), zmysel pre detail, schopnosť nadhľadu a pozitívneho prístupu v záťažových a stresových situáciách, bezúhonnosť.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Národný inštitút vzdelávania a mládeže je príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorá vznikla 1. júla 2022 zlúčením organizácií Metodicko-pedagogické centrum (MPC), Slovenská pedagogická knižnica (SPK), Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ), IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). Národný inštitút vzdelávania a mládeže pôsobí v oblasti predprimárneho vzdelávania, základného vzdelávania a stredného vzdelávania, špeciálneho vzdelávania a inkluzívneho vzdelávania, základného umeleckého vzdelávania, jazykového vzdelávania a záujmového vzdelávania, v oblasti podpory profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov odborných zamestnancov, v oblasti celoživotného vzdelávania, v oblasti práce s mládežou a v oblasti monitorovania a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania a výskumu v uvedených oblastiach. Poskytuje vzdelávanie a poradenstvo pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom, metodicky usmerňuje školy a školské zariadenia, aplikuje pedagogický výskum, organizuje predmetové olympiády a súťaže, poskytuje externé testovanie na školách, neformálne vzdelávanie mládeže či spravovanie knižničného fondu. Zároveň reflektuje potreby vzdelávania pre moderné školstvo, plní aktivity z Plánu obnovy a odolnosti SR a realizuje projekty financované Európskou úniou na národnej a medzinárodnej úrovni.

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov
ID: 4399395  Dátum zverejnenia: 10.8.2022  Základná zložka mzdy (brutto): 1 415 EUR/mesiac