Finančný manažér/ka (projekt realizovaný v spolupráci s UNICEF)

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Miesto práce
Bratislava, Slovensko (Pozícia umožňuje občasnú prácu z domu)
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
ASAP
Mzdové podmienky (brutto)
2 000 EUR/mesiacOdmeňovanie podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Tarifný plat vo výške od 2 000 eur/mesiac.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Pracovná pozícia je naviazaná na plnenie cieľov a aktivít projektu Podpora odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaní v spolupráci s UNICEF, za ktorého realizáciu zodpovedá Národný inštitút vzdelávania a mládeže.
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
- Dohľad nad dodržiavaním podmienok vecnej a časovej oprávnenosti použitia finančných prostriedkov;
- kontrola zrealizovaných výdavkov;
- priebežné sledovanie čerpania rozpočtu;
- príprava návrhov na úpravu rozpočtu a príslušných podkladov;
- príprava a predkladanie žiadostí o platbu a zúčtovania platieb v súlade so systémom finančného výkazníctva UNICEF, napr.
o spracovanie finančných podkladov do mesačných správ o pokroku projektu,
o vypracovanie štvrťročnej správy o čerpaní finančných prostriedkov a žiadosti o platbu,
o vypracovanie záverečných správ o čerpaní prostriedkov po ukončení projektu;
- koordinácia prípravy verejných obstarávaní v súlade s platnými právnymi predpismi SR a právnymi aktami EÚ upravujúcimi verejné obstarávanie;
- vypracovanie sumarizačných hárkov, zoznamu účtovných dokladov, archivácia účtovnej dokumentácie,
- úzka spolupráca s projektovým manažérom a realizačným tímom projektu (vrátane pracovníkov v krajských pracoviskách NIVAM).

Zamestnanecké výhody, benefity

- práca v stabilnej organizácii
- možnosť aktívne sa podieľať na tvorbe a smerovaní projektu
- minimálne 5 dní home-office mesačne
- príjemné pracovné prostredie
- pružný pracovný čas
- sociálna politika – príspevok na stravovanie, rekreáciu, III. pilier
- 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce
- MULTISPORT karta
- podpora vzdelávania a osobného rozvoja zamestnancov

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokumentov:
• Žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• Súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
• Životopis
• Motivačný list
Zamestnávateľ si vyhradzuje právo pozvať na pohovor len vybraných uchádzačov.
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.8.2022

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

v oblasti finančného riadenia

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Ostatné znalosti

Microsoft Office 365 - Mierne pokročilý
Microsoft Teams - Mierne pokročilý
Microsoft SharePoint - Mierne pokročilý

Prax na pozícii/v oblasti

minimálne 2 roky na pozícii finančného riadenia

Počet rokov praxe

2

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• Zodpovednosť (ownership),
• proaktívny prístup k riešeniu pracovných úloh,
• samostatnosť,
• komunikatívnosť,
• spoľahlivosť, precíznosť,
• organizačné schopnosti,
• odolnosť voči stresu, flexibilita,
• záujem učiť sa nové veci a hľadať najlepšie riešenia aj v nových situáciách.
Ovládanie anglického jazyka na úrovni B2 (komunikácia s partnerom UNICEF bude prebiehať v anglickom jazyku)

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Národný inštitút vzdelávania a mládeže je príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorá vznikla 1. júla 2022 zlúčením organizácií Metodicko-pedagogické centrum (MPC), Slovenská pedagogická knižnica (SPK), Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ), IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). Národný inštitút vzdelávania a mládeže pôsobí v oblasti predprimárneho vzdelávania, základného vzdelávania a stredného vzdelávania, špeciálneho vzdelávania a inkluzívneho vzdelávania, základného umeleckého vzdelávania, jazykového vzdelávania a záujmového vzdelávania, v oblasti podpory profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov odborných zamestnancov, v oblasti celoživotného vzdelávania, v oblasti práce s mládežou a v oblasti monitorovania a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania a výskumu v uvedených oblastiach. Poskytuje vzdelávanie a poradenstvo pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom, metodicky usmerňuje školy a školské zariadenia, aplikuje pedagogický výskum, organizuje predmetové olympiády a súťaže, poskytuje externé testovanie na školách, neformálne vzdelávanie mládeže či spravovanie knižničného fondu. Zároveň reflektuje potreby vzdelávania pre moderné školstvo, plní aktivity z Plánu obnovy a odolnosti SR a realizuje projekty financované Európskou úniou na národnej a medzinárodnej úrovni.

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov
ID: 4389129  Dátum zverejnenia: 27.7.2022  Základná zložka mzdy (brutto): 2 000 EUR/mesiac