Výskumný a vývojový zamestnanec pre štatistické analýzy a hodnotenie výsledkov meraní (Plán obnovy a odolnosti)

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM)

Miesto práce
Žehrianska 9, Petržalka
Druh pracovného pomeru
plný úväzok, skrátený úväzok
Termín nástupu
dohodou
Mzdové podmienky (brutto)
1 500 EUR/mesiacpodľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Plat od 1 500,00 eur/mesačne v závislosti od zručností a praxe.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Pracovná pozícia sa obsadzuje pre plnenie aktivít Plánu obnovy a odolnosti SR v rámci komponentu 7: Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania (kurikulárna a učebnicová reforma), za ktorých realizáciu zodpovedá Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania.
Predmetom činností je:
- štatistické spracovanie dát a analýza výsledkov inovovaných testovacích nástrojov,
- implementácia nových postupov a metód v rámci realizácie testovania,
- vyhodnocovanie výsledkov meraní prostredníctvom klasickej teórie testov a metód teórie odpovede na položku (IRT).
- spolupráca pri vývoji kriteriálnych testov pre ZŠ a SŠ,
- spolupráca pri tvorbe a spracovaní dotazníkov,
- spolupráca pri tvorbe analýz a odborných výstupov pre rezort školstva
- odborná pomoc a spolupráca so školami,
- spolupráca pri zabezpečovaní operatívnych úloh súvisiacich s vykonávaným druhom práce podľa pokynov nadriadeného,
- publikovanie výstupov v odborných a vedeckých časopisoch.

Zamestnanecké výhody, benefity

pružná pracovná doba, možnosť osobného a profesionálneho rastu, zamestnanecké benefity (príspevok na stravovanie, 45 dní dovolenky, príspevky zamestnávateľa na DDS, príspevky zo sociálneho fondu v zmysle kolektívnej zmluvy), tvorivé pracovné prostredie

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov:
- motivačný list v slovenskom jazyku,
- štruktúrovaný životopis (Europass).
- súhlas so spracúvaním osobných údajov a ich evidenciou počas výberového konania („Údaje v uvedenom rozsahu poskytujem dobrovoľne na základe vlastného rozhodnutia a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.“).
Pri nástupe bude vyžadovaný výpis z registra trestov na preukázanie bezúhonnosti, fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a ďalších dokumentov preukazujúcich splnenie požiadaviek výberového konania – tieto doklady v rámci žiadosti o zaradenie do výberového konania neposielajte!
NÚCEM si vyhradzuje právo pozvať na pohovor iba vybraných uchádzačov v závislosti od splnenia požiadaviek na pozíciu. Všetky dokumenty obsahujúce osobné údaje budú v prípade neúspešných kandidátov zlikvidované.

Doklady posielať e-mailom na adresu: [email protected]
Adresa spoločnosti: NÚCEM, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava 5
Kontaktná osoba: PaedDr. Janka Kurajová Stopková, PhD., tel.: 02/682 60 315

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

štatistika, aplikovaná matematika, psychometria, sociológia

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Ostatné znalosti

Microsoft Word - Pokročilý
Microsoft Excel - Pokročilý
Microsoft Outlook - Pokročilý
Microsoft PowerPoint - Pokročilý
IBM SPSS Statistics - Pokročilý

Prax na pozícii/v oblasti

pozícia nie je vhodná pre absolventa, resp. vhodná pre absolventa s praxou v danej oblasti počas štú

Počet rokov praxe

2

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Odborné požiadavky:
• IBM SPSS – pokročilý,
• výborná orientácia v štatistických metódach,
• schopnosť porozumieť a interpretovať výsledky štatistických analýz (analýza testu, položková analýza), tvorba štatistických reportov a vizualizácia štatistických dát,
• príprava dátových matíc (kontrola, čistenie),
• práca so syntaxami, regresná analýza, faktorová analýza, ANOVA, klastrová analýza, hierarchické lineárne modelovanie, aplikácia IRT modelov a pod. - výhodou,
• skúsenosť so spracovaním veľkých databáz v SPSS a Excel výhodou (počet prípadov – niekoľko tisíc až desaťtisíc, počet premenných – niekoľko desiatok),
• znalosť práce v štatistickom programe/jazyku R - výhodou,
• znalosť štatistických programov (Mplus, SAS, Statistica) - výhodou.
Ostatné predpoklady a zručnosti:
• schopnosť porozumieť odbornému textu v anglickom jazyku (technické správy a pod.),
• záujem o pedagogický výskum, metodológiu, psychometriku, evalváciu vzdelávacích výsledkov,
• záujem o zdokonaľovanie výskumných metód,
• samostatnosť v plnení úloh a time managemente,
• analytické myslenie, zmysel pre detail, precíznosť, presnosť,
• schopnosť pracovať v tíme a prinášať nové nápady a inovácie,
• schopnosť flexibilne riešiť problémy,
• záujem o sebavzdelávanie, schopnosť rozvíjať sa, publikačná činnosť.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

NIVAM pôsobí najmä v oblasti predprimárneho vzdelávania, základného vzdelávania a stredného vzdelávania, špeciálneho vzdelávania a inkluzívneho vzdelávania, základného umeleckého vzdelávania, jazykového vzdelávania a záujmového vzdelávania, v oblasti podpory profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov odborných zamestnancov, v oblasti celoživotného vzdelávania v oblasti práce s mládežou, v oblasti monitorovania a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania a výskumu v uvedených oblastiach.

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov
ID: 4256463  Dátum zverejnenia: 21.3.2022  Základná zložka mzdy (brutto): 1 500 EUR/mesiac