Výskumný a vývojový zamestnanec pre tvorbu testovacích nástrojov z gramotností (Plán obnovy a odolnosti)

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM)

Miesto práce
Žehrianska 9, Petržalka
Druh pracovného pomeru
plný úväzok, skrátený úväzok
Termín nástupu
dohodou
Mzdové podmienky (brutto)
1 300 EUR/mesiacpodľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Nástupný plat pri 100% úväzku vo výške 1 300,00 eur/mesiac, po zapracovaní plat od 1 500,00 eur/mesačne.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Pracovná pozícia sa obsadzuje pre plnenie aktivít Plánu obnovy a odolnosti SR v rámci komponentu 7: Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania (kurikulárna a učebnicová reforma), za ktorých realizáciu zodpovedá Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania.
Predmetom činností je:
- koordinácia tvorby a tvorba inovovaných testovacích nástrojov z vybraných gramotností pre 2.stupeň ZŠ: čitateľská gramotnosť, matematická gramotnosť, prírodovedná gramotnosť, environmentálna gramotnosť;
- podieľanie sa na tvorbe nových koncepcií výchovy a vzdelávania, najmä v oblasti hodnotenia vo vzdelávaní;
- podieľanie sa na tvorbe informačných a vzdelávacích aktivít pre pedagogických zamestnancov v súvislosti s pracovnou náplňou;
- realizácia výskumov a spracovávanie správ z výskumov zaoberajúcich sa problematikou hodnotenia vo výchove a vzdelávaní v danej oblasti;
- prednášková, publikačná, poradenská a metodická činnosť v oblasti koncepcií, cieľov, obsahu a metód vzdelávania smerovaná k pedagogickej, rodičovskej i širšej verejnosti;
- publikovanie výstupov v odborných a vedeckých časopisoch;
- spolupráca pri nastavovaní komunikačnej stratégie plánovaných zmien;
- konzultačná, oponentská, publikačná a expertízna činnosť.

Zamestnanecké výhody, benefity

pružná pracovná doba, možnosť osobného a profesionálneho rastu, zamestnanecké benefity (príspevok na stravovanie, 45 dní dovolenky, príspevky zamestnávateľa na DDS, príspevky zo sociálneho fondu v zmysle kolektívnej zmluvy), tvorivé pracovné prostredie

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov
- štruktúrovaný životopis (Europass),
- súhlas so spracúvaním osobných údajov a ich evidenciou počas výberového konania („Údaje v uvedenom rozsahu poskytujem dobrovoľne na základe vlastného rozhodnutia a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.“).
Pri nástupe bude vyžadovaný výpis z registra trestov na preukázanie bezúhonnosti, fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a ďalších dokumentov preukazujúcich splnenie požiadaviek výberového konania – tieto doklady v rámci žiadosti o zaradenie do výberového konania neposielajte!
NÚCEM si vyhradzuje právo pozvať na pohovor iba vybraných uchádzačov v závislosti od splnenia požiadaviek na pozíciu. Všetky dokumenty obsahujúce osobné údaje budú v prípade neúspešných kandidátov zlikvidované.
Doklady posielajte e-mailom na adresu: [email protected]
Adresa spoločnosti: NÚCEM, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava 5
Kontaktná osoba: PaedDr. Lucia Ficová, PhD., tel.: 02/682 60 305

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

v závislosti od zamerania obsadzovanej pozície/gramotnosti: matematika v aprobácii, slovenský jazyk a literatúra v aprobácii, environmentalistika, fyzika v aprobácii, biológia v aprobácii, chémia v aprobácii

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1)

Ostatné znalosti

Microsoft Word - Pokročilý
Microsoft Excel - Mierne pokročilý
Microsoft Outlook - Mierne pokročilý
Microsoft PowerPoint - Mierne pokročilý

Prax na pozícii/v oblasti

pedagogická prax v aprobovanom predmete minimálne 5 rokov

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- schopnosť tímovej práce, manažérske/organizačné schopnosti, koncepčné a analytické myslenie, pozitívne pracovné nasadenie a kladný vzťah k administratívnym činnostiam, dôslednosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, komunikatívnosť, precíznosť (vítaná je aj skúsenosť s editorskou činnosťou, korektúrami textov a pod.), zmysel pre detail, schopnosť nadhľadu a pozitívneho prístupu v záťažových a stresových situáciách, bezúhonnosť.

Ďalšie požiadavky:
- pedagogická prax v aprobovanom predmete minimálne 5 rokov, prax na pozícii metodika alebo výskumného zamestnanca so zameraním na daný predmet je výhodou,
- dobrá znalosť vzdelávacieho obsahu v príslušnom predmete na základnej škole,
- znalosť metodiky tvorby testov preukázaná certifikátmi alebo absolvovanými školeniami a skúsenosť s tvorbou úloh a testov, resp. učebných textov,
- dobrá znalosť školskej problematiky a legislatívy, sledovanie súčasných trendov v oblasti školstva

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

NIVAM pôsobí najmä v oblasti predprimárneho vzdelávania, základného vzdelávania a stredného vzdelávania, špeciálneho vzdelávania a inkluzívneho vzdelávania, základného umeleckého vzdelávania, jazykového vzdelávania a záujmového vzdelávania, v oblasti podpory profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov odborných zamestnancov, v oblasti celoživotného vzdelávania v oblasti práce s mládežou, v oblasti monitorovania a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania a výskumu v uvedených oblastiach.

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov
ID: 4256461  Dátum zverejnenia: 21.3.2022  Základná zložka mzdy (brutto): 1 300 EUR/mesiac