Vedúci/a oddelenia prevádzky

Národné osvetové centrum

Miesto práce
Národné osvetové centrum / V-klub, Námestie SNP, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.01.2024 /01.02.2024
Mzdové podmienky (brutto)
1 500 - 1 600 EUR/mesiacv zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- vykonáva organizačnú, riadiacu a kontrolnú činnosť vymedzenú svojou pôsobnosťou na oddelení prevádzky,
- zodpovedá za bezproblémový chod oddelenia v rozsahu svojej pôsobnosti,
- vedie, koordinuje, motivuje, hodnotí a kontroluje zamestnancov oddelenia s dôrazom na kvalitu a efektivitu výstupov,
- zabezpečuje bezporuchové zásobovanie a bilancovanie dodávok, nákup a meranie spotreby energií a vody,
- zodpovedá za protipožiarnu ochranu a bezpečnosť pri práci a majetok v sklade civilnej ochrany v rozsahu svojej právomoci,
- zabezpečuje a zodpovedá za revízie a kontroly technických a elektrických a elektronických zariadení v zmysle platných právnych predpisov,
- zabezpečuje podklady pre ponukové konanie na prenájom dočasne prebytočného nehnuteľného a hnuteľného majetku štátu,
- zabezpečuje a organizuje riadne a mimoriadne inventarizácie majetku a zásob,
- zabezpečuje a zodpovedá za nákup, opravy a údržbu majetku, servis techniky, bežnú údržbu a opravy, strážnu službu, upratovacie služby, telekomunikačné služby, údržbu a opravy budovy v správe,
- aktívne participuje na procesoch verejného obstarávania v spolupráci s odborným pracovníkom pre verejné obstarávanie,
- zabezpečuje a zodpovedá za ekologicky nezávadné hospodárenie so všetkými druhmi odpadov v zmysle platných právnych predpisov,
- zodpovedá za komplexnú autodopravu, ako aj servis techniky, doručovanie a odosielanie pošty a iné.

Zamestnanecké výhody, benefity

- príspevok na stravovanie,
- rekreačný príspevok,
- 4 dni práce z domu do mesiaca,
- pružný pracovný čas,
- 5 dní dovolenky navyše,
- pracovné miesto v centre Bratislavy,
- príspevok na dôchodkové sporenie,
- podpora dobrovoľníckych a športových aktivít.

Informácie o výberovom konaní

Životopis je potrebné poslať v slovenskom jazyku.

Uchádzačom o zamestnanie ďakujeme a zároveň oznamujeme, že v prípade postupu na pracovný pohovor budeme kontaktovať len vybraných uchádzačov, a to telefonicky alebo mailom.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti kultúry

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk - Expert (C2)

Ostatné znalosti

Microsoft Word - Pokročilý
Microsoft Excel - Pokročilý
Microsoft PowerPoint - Pokročilý

Prax na pozícii/v oblasti

prevádzkový a technický manažér, správca budov

Počet rokov praxe

5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

samostatnosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, schopnosť pracovať v tíme a dynamicky reagovať na zmeny

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Národné osvetové centrum (NOCka) je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky so 70 ročnou históriou, ktorá zabezpečuje funkciu celoslovenského odborno-metodického pracoviska pre kultúrno-osvetovú činnosť. Svojou činnosťou podporuje rozvoj kultúrnych, osvetových a umeleckých aktivít v miestnych a regionálnych podmienkach. Oboznamuje s dobrovoľnou neprofesionálnou tvorivou umeleckou činnosťou mládeže i dospelých a rozvíja ju v oblastiach ako sú scénický folklorizmus, divadlo, film a video, fotografia, hudba a zborový spev, umelecký prednes, výtvarná tvorba a mladá slovenská literatúra. Ďalšie činnosti tvoria vzdelávanie v kultúre, edičná a publikačná činnosť v oblasti umenia a kultúry, výskumná činnosť a monitoring v kultúre, výstavná a prezentačná činnosť a pod .

NOCka je organizátorom a spoluorganizátorom rôznych celoštátnych postupových súťaží-prehliadok a festivalov neprofesionálneho umenia ako napr. Folklórny festival Východná, Scénická žatva, Hviezdoslavov Kubín, TvorBA a ďalšie.

Od roku 2012 realizuje národné projekty Operačného programu Informatizácia spoločnosti, prioritnej osi 2 „Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry“.
Od roku 2014 na základe rozhodnutia ministra kultúry Národné osvetové centrum koordinuje a zabezpečuje všetky úlohy a povinnosti súvisiace s výkonom štátneho štatistického zisťovania v zmysle zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

VYHLÁSENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV:
http://www.nocka.sk/wp-content/uploads/2020/01/Vyhlasenie_uchadzac_NOC.pdf

Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti:
zákon č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
Smernica o prijímaní a vybavovaní oznámení protispoločenskej činnosti https://www.nocka.sk/o-nas/.

Počet zamestnancov

50-99 zamestnancov
ID: 4716160  Dátum zverejnenia: 1.12.2023  Základná zložka mzdy (brutto): 1 500 EUR/mesiac