Prevádzkový pracovník

Národné osvetové centrum

Miesto práce
Národné osvetové centrum / V-klub, Námestie SNP, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
1.5.2021
Mzdové podmienky (brutto)
900 EUR/mesiacv zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- zabezpečuje prevádzku, údržbu, opravy, poistenia hospodárneho využitia dopravných, technických a iných prostriedkov organizácie NOC,
- zodpovedá za čistotu v priestoroch garáže, dvora a čistotu motorových vozidiel NOC,
- vykonáva drobné opravy a údržbu v budove NOC, maliarske, natieračské práce a sťahovacie práce v sídle NOC,
- čiastočná obsluha kotolne, asistencia pri výkone služieb realizovaných subdodávateľmi,
- vedie agendu a zodpovedá za výkazy spotreby pohonných látok a evidenciu najazdených kilometrov;
- vypracováva návrhy dohôd o zverení služobného motorového vozidla zamestnancom NOC na jeho používanie pre služobné účely v súlade s vnútornými riadiacimi aktmi NOC;
- v plnom rozsahu zabezpečuje distribúciu odosielanej a doručenej pošty v NOC;
- v pracovné dni zabezpečuje letnú a zimnú údržbu chodníka okolo budovy sídla NOC,
- pri všetkých pracovných činnostiach dbá o dodržanie všeobecne záväzných právnych predpisov a hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými finančnými prostriedkami v súlade so Zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov a príslušnými vnútornými aktmi riadenia v NOC;
- plní ďalšie pracovné úlohy súvisiace s jeho pracovným zaradením, podľa pokynov vedúceho oddelenia správy majetku, riaditeľa odboru ekonomiky a správy majetku a GR NOC.

Zamestnanecké výhody, benefity

- 5 dní dovolenky navyše
- príspevok na stravovanie
- flexibilný pracovný čas
- možnosť výučby anglického jazyka v rámci inštitúcie

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské bez maturity
stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie

Vzdelanie v odbore

Všeobecné údržbárske zručnosti, vodoinštalatérske práce, zámočnícke práce.

Ostatné znalosti

Microsoft Office 365 - základy

Počet rokov praxe

údržbárstvo, vodoinštalatérstvo, kúrenárstvo
3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Flexibilita, manuálna zručnosť. Výhodou je oprávnenie §21-23 elektro a kuričský preukaz skupiny V.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Národné osvetové centrum (NOCka) je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky so 65 ročnou históriou, ktorá zabezpečuje funkciu celoslovenského odborno-metodického pracoviska pre kultúrno-osvetovú činnosť. Svojou činnosťou podporuje rozvoj kultúrnych, osvetových a umeleckých aktivít v miestnych a regionálnych podmienkach. Oboznamuje s dobrovoľnou neprofesionálnou tvorivou umeleckou činnosťou mládeže i dospelých a rozvíja ju v oblastiach ako sú scénický folklorizmus, divadlo, film a video, fotografia, hudba a zborový spev, umelecký prednes, výtvarná tvorba a mladá slovenská literatúra. Ďalšie činnosti tvoria vzdelávanie v kultúre, edičná a publikačná činnosť v oblasti umenia a kultúry, výskumná činnosť a monitoring v kultúre, výstavná a prezentačná činnosť a pod .

NOCka je organizátorom a spoluorganizátorom rôznych celoštátnych postupových súťaží-prehliadok a festivalov neprofesionálneho umenia ako napr. Folklórny festival Východná, Scénická žatva, Hviezdoslavov Kubín a ďalšie. Najnovšou aktivitou je festival neprofesionálneho umenia TvorBA.

Od roku 2012 realizuje národné projekty Operačného programu Informatizácia spoločnosti, prioritnej osi 2 „Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry“.
Od roku 2013 je v pôsobnosti Národného osvetového centra plnenie úloh Európskeho kontaktného bodu, ktorý je súčasťou medzinárodnej siete zameranej na propagáciu a pomoc pri príprave a tvorbe projektov občianskych aktivít grantového programu Európa pre občanov 2007 – 2013.
Od roku 2014 na základe rozhodnutia ministra kultúry Národné osvetové centrum koordinuje a zabezpečuje všetky úlohy a povinnosti súvisiace s výkonom štátneho štatistického zisťovania v zmysle zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

VYHLÁSENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV:
http://www.nocka.sk/wp-content/uploads/2020/01/Vyhlasenie_uchadzac_NOC.pdf

Počet zamestnancov

50-99 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Národné osvetové centrum
Námestie SNP 12
812 34 Bratislava - mestská časť Staré-mesto
http://www.nocka.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: KGR
E-mail: poslať životopis
ID: 4057461  Dátum zverejnenia: 16.4.2021  Základná zložka mzdy (brutto): 900 EUR/mesiac