1 000 - 1 300 EUR

Odborný pracovník pre marketing a produkciu kultúrnych podujatí (Ref. č.: 2019/02)

Národné osvetové centrum

Miesto práce
Námestie SNP, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.05.2019
Celková mzda (brutto)
1 000 - 1 300 EUR

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Odborný pracovník pre marketing a produkciu kultúrnych podujatí
- samostatne administratívne zabezpečuje a realizuje kultúrne podujatia na odbore marketingu a komunikácia (ďalej len "OMK");
- organizačne zabezpečuje realizáciu podujatí v rámci odboru OMK a partnerských osvetových a kultúrnych stredísk (porady metodikov, porady riaditeľov osvetových a kultúrnych stredísk a i.);
- zodpovedá za dôsledné spracúvanie, odovzdávanie dokumentačných materiálov odboru OMK tak, aby bola zabezpečená kontinuita dokumentácie zverených oblasti v súlade s vnútornými riadiacimi aktmi NOC;
- koordinuje plánovanie všetkých aktivít odboru OMK podľa pokynov riaditeľa odboru OMK;
- zabezpečuje administratívne a ďalšie pomocné činnosti pri príprave celoštátnych súťaží, festivalov, vzdelávacích a ďalších podujatí záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálneho umenia podľa pokynov riaditeľa odboru OMK;
- kompletizuje podklady pre pracovné porady a rokovania riaditeľa odboru OMK,
- komplexne zabezpečuje administratívnu agendu riaditeľa odboru OMK a evidenciu korešpondencie zamestnancov odboru OMK v systéme NUNTIO, zaradenie do spisov, ich spracovanie a odovzdanie do archívu NOC;
- zhromažďuje podklady pre vytvorenie zmluvných vzťahov s partnerskými inštitúciami a subjektmi podľa pokynov riaditeľa OMK;
- pripravuje objednávky, zmluvy, platobné príkazy a všetky podklady pre faktúry za odbor OMK podľa pokynov riaditeľa OMK;
- zhromažďuje podklady od odborných zamestnancov odboru OMK pre účinnú propagáciu a medializáciu aktivít odboru a po schválení zabezpečuje ich realizáciu v spolupráci s ostatnými organizačnými útvarmi NOC;
- plní ďalšie pracovné úlohy súvisiace s jeho pracovným zaradením, podľa pokynov riaditeľa OMK a generálneho riaditeľa NOC.

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

min. 629,0 € + osobný príplatok až do výšky 755,00 € - platová tr. 5 v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zamestnanecké výhody, benefity

- flexibilný pracovný čas s pevným pracovným časom 08:30-14:30 hod. a pohyblivým pracovným časom 06:30-08:30 hod. a 14:30-19:00 hod., ale preferencia priamej nadriadenej je so začiatkom o 08:30 hod.
- 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce
- príspevok na stravovanie nad zákonný nárok
- možnosť výučby anglického jazyka v rámci organizácie
- iné vzdelávacie a rozvojové aktivity individuálne podľa potreby

Informácie o výberovom konaní

Termín nástupu je ideálne 1.5.2019. Životopisy posielajte odpoveďou na túto pracovnú ponuku prostredníctvom portálu profesia.sk. Môžete nám napísať aj niečo, čo si bežne do životopisu nepíšete, ale myslíte si, že nás to môže motivovať pri rozhodovaní osloviť Vás. Vybraných kandidátov budeme oslovovať priebežne.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

marketing, manažment ale nie je podmienkou, dôležitejšie je záujem a ochota sa učiť novým poznatkom

Ostatné znalosti

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Pozícia je vhodná pre absolventa

Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- nástup do práce možný 1.5.2019 - nemôžeme na zamestnanca čakať dlhšie
- pozitívny vzťah k administratíve (práca s číselnými údajmi, rôznymi tabuľkami, výkazmi, faktúrami, objednávkami, zmluvami, ...), k umeniu a umeleckej tvorbe
- systematický a zodpovedný prístup k práci
- znalosť cudzích jazykov výhodou nie podmienkou
- základy práce s grafickým softvérom výhodou nie podmienkou
- preferencia pracovného času so začiatkom od 08:30 hod. a príležitostná spolupráca na kultúrnych podujatiach mimo bežný prac. čas

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Národné osvetové centrum (NOCka) je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky so 65 ročnou históriou, ktorá zabezpečuje funkciu celoslovenského odborno-metodického pracoviska pre kultúrno-osvetovú činnosť. Svojou činnosťou podporuje rozvoj kultúrnych, osvetových a umeleckých aktivít v miestnych a regionálnych podmienkach. Oboznamuje s dobrovoľnou neprofesionálnou tvorivou umeleckou činnosťou mládeže i dospelých a rozvíja ju v oblastiach ako sú scénický folklorizmus, divadlo, film a video, fotografia, hudba a zborový spev, umelecký prednes, výtvarná tvorba a mladá slovenská literatúra. Ďalšie činnosti tvoria vzdelávanie v kultúre, edičná a publikačná činnosť v oblasti umenia a kultúry, výskumná činnosť a monitoring v kultúre, výstavná a prezentačná činnosť a pod .

NOCka je organizátorom a spoluorganizátorom rôznych celoštátnych postupových súťaží-prehliadok a festivalov neprofesionálneho umenia ako napr. Folklórny festival Východná, Scénická žatva, Hviezdoslavov kubín a ďalšie. Najnovšou aktivitou je pilotný projekt dní neprofesionálneho umenia TvorBA 2018 http://www.tvor-ba.sk/.

Od roku 2012 realizuje národné projekty Operačného programu Informatizácia spoločnosti, prioritnej osi 2 „Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry“.
Od roku 2013 je v pôsobnosti Národného osvetového centra plnenie úloh Európskeho kontaktného bodu, ktorý je súčasťou medzinárodnej siete zameranej na propagáciu a pomoc pri príprave a tvorbe projektov občianskych aktivít grantového programu Európa pre občanov 2007 – 2013.
Od roku 2014 na základe rozhodnutia ministra kultúry Národné osvetové centrum koordinuje a zabezpečuje všetky úlohy a povinnosti súvisiace s výkonom štátneho štatistického zisťovania v zmysle zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

Počet zamestnancov

50-99 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Národné osvetové centrum
Námestie SNP 12
812 34 Bratislava - mestská časť Staré-mesto
http://www.nocka.sk
ID: 3636043   Dátum zverejnenia: 3.4.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   min. 629,0 € + osobný príplatok až do výšky 755,00 € - platová tr. 5 v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov