Asistent právnika (centrum pre autorské práva) (Ref. č.: 2018/09)

Národné osvetové centrum

Miesto práce
Námestie SNP, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.11.2018
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
min. 490,50 € + osobný príplatok až do výšky 702,00 € (platová tr. 9 v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- pripomienkovanie návrhov zmlúv uzatváraných Národným osvetovým centrom,
- posudzovanie právnej ochrany kultúrnych a digitálnych objektov s cieľom ich sprístupnenia verejnosti,
- podporné aktivity pri správe Národného registra autorských práv,
- vypracovávanie odborných častí dokumentov a príprava odborných podkladov pre právnikov v Centre pre autorské práva,
- komunikácia s projektovým tímom a implementačnými pracovníkmi, pamäťovými a fondovými inštitúciami, dodávateľmi, vedením NOC a MK SR,
- prípravu podkladov pre komunikáciu s používateľmi portálu prostriedkami na to určenými (otázky užívateľov, komentáre, diskusie, oficiálne účty na sociálnych sieťach a pod.),
- príprava a pripomienkovanie návrhov zmlúv,
- iné aktivity súvisiace s vysporiadaním práv v rámci sprístupnenia kultúrnych a digitálnych objektov verejnosti,
- spolupráca a poradenstvo s ostatnými oddeleniami organizácie v rámci predmetu činnosti,
- participácia na príprave vnútorných riadiacich aktov Národného osvetového centra

Zamestnanecké výhody, benefity

- flexibilný pracovný čas s pevným pracovným časom 08:30-14:30 hod. a pohyblivým pracovným časom 06:30-08:30 hod. a 14:30-19:00 hod.
- 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce
- príspevok na stravovanie nad zákonný nárok
- možnosť výučby anglického jazyka v rámci organizácie
- iné vzdelávacie a rozvojové aktivity individuálne podľa potreby

Informácie o výberovom konaní

Ak máte záujem o túto pracovnú pozíciu a spĺňate požiadavky, pošlite svoj životopis prostredníctvom portálu profesia.sk odpoveďou na túto pracovnú ponuku vo formáte docx alebo pdf alebo mailom na adresu [email protected] Môžete nám napísať aj niečo, čo si bežne do životopisu nepíšete, ale myslíte si, že nás to môže motivovať pri rozhodovaní osloviť Vás. Vybraných kandidátov budeme oslovovať priebežne.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

knižnično-informačné štúdiá alebo právo alebo iné s relevantou praxou

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk - Expert (C2) a Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1)

Ostatné znalosti

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft PowerPoint - pokročilý
Microsoft Excel - základy
Microsoft Outlook - základy

Vodičský preukaz

B

Pozícia je vhodná pre absolventa

Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- aktívny a asertívny prístup s chuť pracovať na osobnom rozvoji
- samostatnosť, komunikatívnosť a dobré prezentačné zručnosti
- digitálna gramotnosť a záujem o jej rozvoj
- systematické spracovanie údajov
- efektívna práca s textovými editorom MS WORD (možnosť doplnenia v rámci rozvojových aktivít)

Pod efektívnou prácou s textovým editorom MS WORD sa rozumie pokročilé formátovanie textu, zalamovanie textu, tvorba štýlov a ich využívanie pri formátovaní dokumentu, práca so sekciami, tvorba referencií, generovanie obsahu a jeho aktualizácia, číslovanie, citácie, poznámky pod čiarou, komentáre, revidovanie, revízie, sledovanie, porovnávanie a zlúčenie zmien v odlišných verziách dokumentu, vzájomné prepojenie viacerých dokumentov, kontrola pravopisu, práca s online slovníkmi, práca s objektami, tabuľkami, obrázkami, tvorba šablón a vzorových formulárov, finalizovanie dokumentu, ochrana proti nežiadúcej editácii a zabezpečenie dokumentu, export do iných formátov napr. pdf.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Národné osvetové centrum (NOCka) je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky so 65 ročnou históriou, ktorá zabezpečuje funkciu celoslovenského odborno-metodického pracoviska pre kultúrno-osvetovú činnosť. Svojou činnosťou podporuje rozvoj kultúrnych, osvetových a umeleckých aktivít v miestnych a regionálnych podmienkach. Oboznamuje s dobrovoľnou neprofesionálnou tvorivou umeleckou činnosťou mládeže i dospelých a rozvíja ju v oblastiach ako sú scénický folklorizmus, divadlo, film a video, fotografia, hudba a zborový spev, umelecký prednes, výtvarná tvorba a mladá slovenská literatúra. Ďalšie činnosti tvoria vzdelávanie v kultúre, edičná a publikačná činnosť v oblasti umenia a kultúry, výskumná činnosť a monitoring v kultúre, výstavná a prezentačná činnosť a pod .

NOCka je organizátorom a spoluorganizátorom rôznych celoštátnych postupových súťaží-prehliadok a festivalov neprofesionálneho umenia ako napr. Folklórny festival Východná, Scénická žatva, Hviezdoslavov kubín a ďalšie. Najnovšou aktivitou je pilotný projekt dní neprofesionálneho umenia TvorBA 2018 http://www.tvor-ba.sk/.

Od roku 2012 realizuje národné projekty Operačného programu Informatizácia spoločnosti, prioritnej osi 2 „Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry“.
Od roku 2013 je v pôsobnosti Národného osvetového centra plnenie úloh Európskeho kontaktného bodu, ktorý je súčasťou medzinárodnej siete zameranej na propagáciu a pomoc pri príprave a tvorbe projektov občianskych aktivít grantového programu Európa pre občanov 2007 – 2013.
Od roku 2014 na základe rozhodnutia ministra kultúry Národné osvetové centrum koordinuje a zabezpečuje všetky úlohy a povinnosti súvisiace s výkonom štátneho štatistického zisťovania v zmysle zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

Počet zamestnancov

50-99 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Národné osvetové centrum
Námestie SNP 12
812 34 Bratislava - mestská časť Staré-mesto
http://www.nocka.sk
ID: 3513267   Dátum zverejnenia: 10.10.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   min. 490,50 € + osobný príplatok až do výšky 702,00 € (platová tr. 9 v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)