Právnik (Ref. č.: 2/2018)

Národné osvetové centrum

Miesto práce
Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.07.2018
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
min. 581,00€ (platová trieda 12) + osobný príplatok do výšky 833,50 €, v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

-zabezpečenie a koordinácia právnej agendy vo viacerých právnych oblastiach v Národnom osvetovom centre (ďalej len „NOC“), najmä oblasť záväzkových vzťahov podľa Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, autorského zákona a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane mimosúdneho (po upomienkach odboru ekonomiky a správy majetku) a súdneho vymáhania pohľadávok NOC z uvedených záväzkových vzťahov;
-zastupovanie a obhajoba záujmov NOC v súdnych, správnych a iných konaniach;
-zabezpečovanie plnenia povinností NOC vyplývajúcich z osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti pôsobenia NOC (napr. notifikačné povinnosti v zmysle zákona o verejných kultúrnych podujatiach, v zmysle autorského zákona, zákona o umeleckých fondoch);
-realizácia a komplexná koordinácia pripomienkového legislatívneho procesu návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov, ich zmien a doplnení v rámci kompetencie NOC;
-vypracovávanie právnych stanovísk a poskytovanie právneho poradenstva vedúcim zamestnancom NOC;
-komplexné riešenie agendy v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov;
-komplexné riešenie agendy sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z.;
-komplexné riešenie agendy petícií podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov

Zamestnanecké výhody, benefity

príspevok na stravovanie,
pružný pracovný čas,
5 dní dovolenky navyše,
pracovné miesto v centre Bratislavy.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

právna činnosť

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk - Expert (C2)

Ostatné znalosti

Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý

Osobnostné predpoklady a zručnosti

samostatnosť, zodpovednosť, efektívnosť

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Národné osvetové centrum (NOCka) je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky so 65 ročnou históriou, ktorá zabezpečuje funkciu celoslovenského odborno-metodického pracoviska pre kultúrno-osvetovú činnosť. Svojou činnosťou podporuje rozvoj kultúrnych, osvetových a umeleckých aktivít v miestnych a regionálnych podmienkach. Oboznamuje s dobrovoľnou neprofesionálnou tvorivou umeleckou činnosťou mládeže i dospelých a rozvíja ju v oblastiach ako sú scénický folklorizmus, divadlo, film a video, fotografia, hudba a zborový spev, umelecký prednes, výtvarná tvorba a mladá slovenská literatúra. Ďalšie činnosti tvoria vzdelávanie v kultúre, edičná a publikačná činnosť v oblasti umenia a kultúry, výskumná činnosť a monitoring v kultúre, výstavná a prezentačná činnosť a pod .

NOCka je organizátorom a spoluorganizátorom rôznych celoštátnych postupových súťaží-prehliadok a festivalov neprofesionálneho umenia ako napr. Folklórny festival Východná, Scénická žatva, Hviezdoslavov kubín a ďalšie. Najnovšou aktivitou je pilotný projekt dní neprofesionálneho umenia TvorBA 2018 http://www.tvor-ba.sk/.

Od roku 2012 realizuje národné projekty Operačného programu Informatizácia spoločnosti, prioritnej osi 2 „Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry“.
Od roku 2013 je v pôsobnosti Národného osvetového centra plnenie úloh Európskeho kontaktného bodu, ktorý je súčasťou medzinárodnej siete zameranej na propagáciu a pomoc pri príprave a tvorbe projektov občianskych aktivít grantového programu Európa pre občanov 2007 – 2013.
Od roku 2014 na základe rozhodnutia ministra kultúry Národné osvetové centrum koordinuje a zabezpečuje všetky úlohy a povinnosti súvisiace s výkonom štátneho štatistického zisťovania v zmysle zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

Počet zamestnancov

50-99 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Národné osvetové centrum
Námestie SNP 12
812 34 Bratislava - mestská časť Staré-mesto
http://www.nocka.sk
ID: 3412793   Dátum zverejnenia: 6.6.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   min. 581,00€ (platová trieda 12) + osobný príplatok do výšky 833,50 €, v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov