Odborný pracovník pre verejné obstarávanie

Národné osvetové centrum

Miesto práce
Nám. SNP č.12, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
ihneď alebo podľa dohody
Ponúkaný plat (brutto)
v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- koordinácia procesu verejného obstarávania (VO) zaškoľovanie a metodické usmerňovanie účastníkov procesu – zamestnancov odborných útvarov, tak aby boli dodržané všetky platné predpisy zákona o verejnom obstarávaní
- súčinnosť pri príprave podkladov, spracovávanie opisných formulárov a zabezpečenie procesu obstarávania cez elektronický kontraktačný systém (EKS)
- príprava a realizácia VO (EKS, výzvy, oznámenia, súťažné podklady, komunikácia s uchádzačmi, vysvetľovanie podmienok účasti resp. súťažných podkladov, posudzovanie a vyhodnocovanie ponúk, revízne postupy)
- spracovávanie dokumentov k podpisu a spracovanie korešpondencie súvisiacej s realizáciou verejného obstarávania (v prípade potreby zriaďovanie komisií a menovanie členov komisií, čestné vyhlásenia členov komisie , zápisnice, oznámenia, žiadosti, organizovanie otvárania obálok s ponukami, vyhodnocovanie ponúk komisiou a dohliadanie na dodržiavanie postupov stanovených zákonom o VO)
- zastupovanie verejného obstarávateľa pri konaniach na UVO a plnenie povinností voči úradu vyplývajúcich zo zákona o VO
- vedenie evidencie, ukladanie a ochrana registratúrnych záznamov o VO
- sledovanie čerpania zmlúv , týkajúcich sa verejného obstarávania
- vyhotovovanie referencií a zverejňovanie povinných informácii týkajúcich sa VO v súlade s platnou legislatívou
- spracovanie podrobného plánu verejného obstarávania podľa požiadaviek odborov
- predpríprava a plánovanie VO (rozhodovanie o použití metódy a určenia postupu)
- podľa potreby aktualizácia internej smernice pre verejné obstarávanie a aktualizácia postupov v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní
- realizácia činnosti verejného obstarávania pre Národné projekty NOC, ktorých dodávky sú hradené zo štrukturálnych fondov okrem agendy spojenej so zabezpečením výkonu kontroly tohto verejného obstarávania vykonávaného Riadiacim orgánom Úradu vlády SR a Sprostredkovateľským orgánom rezortu kultúry MK SR

Zamestnanecké výhody, benefity

príspevok na stravovanie, pružný pracovný čas

Informácie o výberovom konaní

Informácie o pracovnom pohovore
Na pracovný pohovor bude pozvaný len uchádzač, ktorý spĺňa uvedené požiadavky na zamestnanca. Uchádzač svoje predpoklady preukazuje aj vopred predloženými požadovanými dokladmi a osobne na pracovnom pohovore.
Požadované doklady:
1. Motivačný list s vlastnoručným podpisom
2. Profesijný životopis
3. Súhlas so spracovaním osobných údajov
4. Min. 3 roky praxe v odbore verejného obstarávania

Spoločnosť si vyhradzuje právo odpovedať iba vybraným uchádzačom.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

ekonomika, verejná správa

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk - Pokročilý (C1)

Administratívne a ekonomické znalosti

Hospodárska korešpondencia - pokročilý

Počítačové znalosti - používateľ

Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, precíznosť, analytické myslenie

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Stručná charakteristika spoločnosti
Národné osvetové centrum je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorá zabezpečuje funkciu celoslovenského odborno-metodického pracoviska pre kultúrno-osvetovú činnosť. Svojou činnosťou podporuje rozvoj kultúrnych, osvetových a umeleckých aktivít v miestnych a regionálnych podmienkach, najmä v oblastiach: záujmová umelecká činnosť, vzdelávanie v kultúre, edičná a publikačná činnosť, výskumná činnosť a monitoring v kultúre, výstavná a prezentačná činnosť.
Od roku 2012 realizuje národné projekty Operačného programu Informatizácia spoločnosti, prioritnej osi 2 „Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry“.
Od roku 2013 je v pôsobnosti Národného osvetového centra plnenie úloh Európskeho kontaktného bodu, ktorý je súčasťou medzinárodnej siete zameranej na propagáciu a pomoc pri príprave a tvorbe projektov občianskych aktivít grantového programu Európa pre občanov 2007 – 2013.
Od roku 2014 na základe rozhodnutia ministra kultúry Národné osvetové centrum koordinuje a zabezpečuje všetky úlohy a povinnosti súvisiace s výkonom štátneho štatistického zisťovania v zmysle zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

Počet zamestnancov

50-99 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Národné osvetové centrum
Nám. SNP č.12
812 34 Bratislava
http://www.nocka.sk
ID: 2576638   Dátum zverejnenia: 5.10.2016