Všade blízko

Voľné pracovné pozície

 1. Právnik špecialista
  Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
 2. Senior špecialista verejného obstarávania
  Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
 3. Programátor - špecialista informatik
  Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
 4. Špecialista opráv a investícií
  Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
 5. Špecialista kybernetickej bezpečnosti
  Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
 6. Špecialista informačnej bezpečnosti
  Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
 7. Špecialista riadenia projektov v oblasti informačnej bezpečnosti a kybernetickej bezpečnosti
  Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
 8. Špecialista pre bezpečnosť prevádzkových systémov
  Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
 9. Expert Network Architekt
  Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
 10. Vedúci oddelenia riadenia informačnej a kybernetickej bezpečnosti
  Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
 11. Právnik – obchodná/zmluvná agenda
  Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
 12. Špecialista ochrany utajovaných skutočností
  Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
 13. Špecialista ochrany osobných údajov
  Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
 14. Vedúci oddelenia ochrany objektov a riadenia bezpečnosti tunelov
  Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
 15. Špecialista riadenia ochrany objektov
  Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
 16. Vedúci odboru kontrolingu
  Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
 17. Vedúci oddelenia na odbore verejného obstarávania
  Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
 18. Špecialista zahraničných vzťahov - prekladateľ, tlmočník
  Národná diaľničná spoločnosť, a.s.