Všade blízko

Voľné pracovné pozície

 1. Bezpečnostný technik stavebnotechnického dozoru
  Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
 2. Autorizovaný geodet a kartograf v tíme stavebnotechnického dozoru
  Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
 3. Odborný referent mostov
  Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
 4. Špecialista mostov
  Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
 5. Stavebnotechnický dozor – činnosti vykonávané banským spôsobom
  Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
 6. Stavebnotechnický dozor – dopravné stavby, mosty, tunely
  Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
 7. Odborný referent majetkovoprávnych vzťahov
  Národná diaľničná spoločnosť, a.s.