Všade blízko

Zamestnanecké výhody

 • Zdravie a sociálna starostlivosť

  • náhrada príjmu počas prvých 10 dní PN nad rámec Zákonníka práce vo výške 65% denného vymeriavacieho základu
  • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
  • príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 200 EUR
  • sociálna výpomoc pri nepriaznivých sociálnych a ťažkých životných situáciách
 • Vzdelávanie

  • prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov – školenia, semináre
  • účasť na tuzemských a zahraničných konferenciách
 • Pracovný čas

  • flexibilný pracovný čas
  • skrátený pracovný čas na 37,5 hodiny týždenne
  • pracovný čas 35 hodín týždenne v trojzmennej a nepretržitej prevádzke
 • Rekreácia a dovolenka

  • 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce
  • jednorazový príspevok na regeneráciu pracovnej sily vo výške 100 EUR
  • možnosť využívať vlastné rekreačné zariadenia pre zamestnancov a rodinných príslušníkov v Liptovskom Jáne a v obci Štós za zvýhodnené ceny
  • rekreačné poukazy pre zamestnancov s príspevkom na rekreáciu
 • Ďalšie benefity

  • stravný lístok vo výške 5,10 Eur / deň aj počas čerpania riadnej dovolenky, materskej dovolenky a pri pracovnej zmene dlhšej ako 11 hodín zamestnávateľ poskytuje 2 stravné lístky
  • príspevok vo výške ročnej diaľničnej známky
  • finančná odmena pri pracovných výročiach
  • práca v stabilnej a dynamicky rozvíjajúcej sa spoločnosti
 • Zdravá firma

  • aktivity zamerané na zvyšovanie starostlivosti o zdravie zamestnancov NDS
  • Dni zdravia
  • Darovanie krvi
  • športové aktivity
  • spoločenské a kultúrne podujatia
  • Teambuildingy
  • záujmové vzdelávanie