Právny expert jednotného mechanizmu dohľadu na zastupovanie počas MD a RD (Ref. č.: 2019/006)

Národná banka Slovenska

Miesto práce
Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Charakteristika práce:
Komplexné riešenie odborne náročných úloh a výkon rozhodovacej činnosti v rámci jednotného mechanizmu dohľadu.

Popis rozhodujúcich činností na pracovnom mieste:
• Výkon systémových činností spojených s komplexným zabezpečovaním odborne náročných úloh a problémov súvisiacich s povoľovacími procesmi a ďalšími procesmi v oblasti bankovníctva.
• Vykonávanie všetkých úkonov súvisiacich s rozhodovacou činnosťou v rámci jednotného mechanizmu dohľadu a pri vedení konaní Národnej banky Slovenska v prvom stupni vrátane komplexného posudzovania žiadostí a ich príloh a vypracovania návrhov rozhodnutí vo veci v slovenskom a anglickom jazyku.
• Príprava stanovísk a podkladov ku konaniam Európskej centrálnej banky a Národnej banky Slovenska po podaní opravného prostriedku proti rozhodnutiu v prvom stupni.
• Sledovanie nahlasovaných zmien v skutočnostiach rozhodujúcich pre vydanie rozhodnutia a plnenia informačných povinností dohliadanými subjektmi pod dohľadom Národnej banky Slovenska a Európskej centrálnej banky, ich analýza a riešenie.
• Poskytovanie súčinnosti iným organizačným zložkám útvarov dohľadu Národnej banky Slovenska, Európskej centrálnej banke, orgánom dohľadu iných štátov a Európskemu orgánu pre bankovníctvo.
• Zhromažďovanie a analýza informácií a podkladov pre rozhodovaciu činnosť vrátane komunikácie s Európskou centrálnou bankou a orgánmi dohľadu iných štátov v oblasti bankovníctva.
• Spracovávanie štatistických prehľadov, stanovísk, vyjadrení, iných podkladov pre dotazníky a návrhov odpovedí Národnej banky Slovenska pre výbory a orgány Európskej únie, Európskej centrálnej banky a iné medzinárodné inštitúcie.
• Účasť na legislatívnom procese pri príprave návrhov zákonov a ich zmien v oblasti finančného trhu a všeobecne záväzných právnych predpisov s ohľadom na legislatívu Európskej únie.

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

od 1655 €

Zamestnanecké výhody, benefity

Základná zložka mzdy:od 1655 €

Konkrétna výška mzdy bude závisieť od dosiahnutého vzdelania, doterajších pracovných skúseností a odborných vedomostí vybraného kandidáta.

Ponúkame najmä tieto benefity:
• pružný pracovný čas,
• týždeň dovolenky nad rámec Zákonníka práce,
• 3 dni voľna na regeneráciu v súvislosti s ochorením,
• možnosť získať odmeny za výsledky práce,
• príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie,
• profesijný a odborný rozvoj.

Doplňujúce informácie:
• spolupráca s expertmi v medzinárodných inštitúciách a centrálnych bankách
• účasť na tvorbe celoeurópskych pravidiel vo finančnom sektore
• aktívne využitie anglického jazyka
• možná participácia v medzinárodných pracovných skupinách

Informácie o výberovom konaní

Zaujalo Vás toto miesto a chcete sa prihlásiť? Prosím kliknite nižšie na „Poslať spoločnosti životopis“ a budete presmerovaní priamo do nášho systému, kde vyplníte prihlasovací formulár. Termín na prihlásenie je najneskôr do 31.10.2019.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

1.11.2019 (ostáva ešte 13 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

právnické

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Pokročilý (C1)

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Kvalifikačný profil:
• vzdelanie: vysokoškolské 2. stupňa
• zameranie: právnické (európske právo, finančné právo)
• relevantná prax v odbore: najmenej 3 roky

Odborný profil:
• vynikajúca znalosť anglického jazyka vrátane odbornej terminológie
• pasívna znalosť francúzskeho, nemeckého alebo španielskeho jazyka výhodou
• IT zručnosti: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Outlook, Internet
• prehľadná znalosť právnych predpisov ECB a ES/EÚ a možností ich aplikácie v SR
• znalosť činnosti orgánov EÚ a ECB znalosť procesov súvisiacich s vedením konaní
• základná znalosť kontrolných alebo dohľadových postupov
• analytické zručnosti
• riešenie odborných problémov
• zručnosť tvoriť písomné dokumenty

Profil sociálnych a osobnostných kompetencií:
• komplexné a koncepčné myslenie
• dôveryhodnosť, disciplinovanosť a sebaorganizácia
• argumentačné zručnosti
• schopnosť zvládať pracovný stres a záťaž
• etiketa a spoločenský protokol
• komunikačné zručnosti
• prezentačné zručnosti
• samostatnosť
• zameranie na detaily
• tímová spolupráca

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Národná banka Slovenska (NBS) je nezávislou centrálnou bankou Slovenskej republiky. Vznikla 1. januára 1993 na základe zákona NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska, ktorý určuje jej postavenie, funkcie a úlohy. Národná banka Slovenska je nezávislou inštitúciou, ktorej základnou funkciou je udržiavanie cenovej stability.
Od 1. januára 2009 je súčasťou Eurosystému. V spolupráci s Európskou centrálnou bankou a spolu s ostatnými centrálnymi bankami krajín eurozóny zabezpečuje stabilný menový vývoj a hospodársky rast v eurozóne. Medzi dôležité úlohy centrálnej banky patrí dohľad nad finančným trhom.

Počet zamestnancov

1000 a viac zamestnancov

Adresa spoločnosti

Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša č. 1
813 25 Bratislava

Kontakt

Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Sýkorová
E-mail: poslať životopis
ID: 3783691   Dátum zverejnenia: 16.10.2019   Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja. Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   od 1655 €