Expert TZB (na dobu určitú do 30.4.2020) - oddelenie riadenia technologických zariadení

Národná banka Slovenska

Miesto práce
Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Charakteristika práce:
Výkon špecializovaných odborných činností pre celú oblasť technologických zariadení budov (TZB). Tvorba koncepcie a metodiky prevádzky, rozvoja a modernizácie TZB.

Popis rozhodujúcich činností na pracovnom mieste:
• Koncepčne riadi pracovisko technologického velína vrátane zamestnancov zabezpečujúcich obsluhu a údržbu.
• Koncepčne a metodicky koordinuje, usmerňuje systémy a procesy v rámci celej oblasti prevádzky TZB.
• Koordinuje dodávateľsko-odberateľské vzťahy v oblasti centrálneho riadiaceho systému a výkon servisných a profylaktických prehliadok TZB.
• Samostatne a komplexne vedie agendu súvisiacu s centrálnym riadiacim systémom, náhradnými zdrojmi elektro.
• Komplexne kontroluje a dozerá na chod a stav technických zariadení, zmeny nastavenia chodu a prevádzkových parametrov TZB, plnenie úloh plánu údržby a opráv na základe zistených poruchových stavov, dohliada, aby v ich dôsledku nevznikli následné škody a porušenia predpisov o bezpečnej prevádzke.
• Koncepčne a metodicky upravuje postupy, usmerňuje a koordinuje výkon opráv, údržby, VTZ.
• Samostatne rieši, pripravuje, predkladá a posudzuje návrhy spojené s úpravami, modernizáciou, rekonštrukciou a obnovou všetkých technologických zariadení budov a majetku po technicko-ekonomickej stránke
• Komunikuje s dodávateľmi o potrebe úprav a systémových zmien v riadení TZB a vyhotovuje písomný záznam o uskutočnených zmenách.
• Pripravuje prevádzkové poriadky, plány údržby a ďalšie predpisy pre prevádzkovú obsluhu a údržbu technických zariadení.
• Pripravuje analýzy na zníženie nákladov v oblasti správy a údržby majetku a TZB
• V prípade havárií a krízových stavov prijíma opatrenia na zamedzenie škôd a obnovenie prevádzky.
• Pripravuje koncepčné návrhy na riešenie zložitých úloh pre celú oblasť TZB.
• Metodicky usmerňuje prípravu návrhov rozvoja a modernizácie TZB.
• Samostatne rieši a vykonáva zložité, odborné administratívne činnosti a úlohy súvisiace so zverenou agendou, ako aj v rámci celej oblasti TZB.

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

od 1350 €

Zamestnanecké výhody, benefity

Základná zložka mzdy: od 1350 €

Konkrétna výška mzdy bude závisieť od dosiahnutého vzdelania, doterajších pracovných skúseností a odborných vedomostí vybraného kandidáta.

Ponúkame najmä tieto benefity:
• týždeň dovolenky nad rámec Zákonníka práce,
• 3 dni voľna na regeneráciu v súvislosti s ochorením,
• možnosť získať odmeny za výsledky práce,
• príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
• profesijný a odborný rozvoj

Informácie o výberovom konaní

Žiadosť s uvedením názvu pozície, profesijný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov je potrebné zaslať najneskôr do 16. 09. 2019 elektronicky na adresu [email protected] alebo písomne na adresu: Národná banka Slovenska, odbor riadenia ľudských zdrojov, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.

Bližšie informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov nájdete na: https://www.nbs.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov .

Pracovné miesto je prístupné bez ohľadu na pohlavie.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

ekonomické, technické

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Úplný začiatočník (A1)

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Kvalifikačný profil:
• Vzdelanie: vysokoškolské 2. stupeň
• Zameranie: ekonomické, technické
• Relevantná prax v odbore: najmenej 5 rokov

Odborný profil:
• Základná znalosť anglického jazyka
• Znalosť užívateľského prostredia SAP v module PM, MM, METASYS a ďalšie softvérové produkty slúžiace pre prevádzku technológii budov
• Znalosť práce s MS Office
• prehľadná znalosť súvisiacej legislatívy
• znalosť systémov riadenia technológií a ich prevádzky
• skúsenosti s finančným plánovaním, analýzami resp. reportingom
• riešenie odborných problémov
• zručnosť riadiť pracovný tím
• technické zručnosti
• vodičské oprávnenie skup. B

Profil sociálnych a osobnostných kompetencií:
• komplexné a koncepčné myslenie
• orientácia na úlohy
• operatívne schopnosti
• flexibilita
• inovatívnosť
• iniciatívnosť
• spoľahlivosť a zodpovednosť
• organizačné a koordinačné schopnosti

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Národná banka Slovenska (NBS) je nezávislou centrálnou bankou Slovenskej republiky. Vznikla 1. januára 1993 na základe zákona NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska, ktorý určuje jej postavenie, funkcie a úlohy. Národná banka Slovenska je nezávislou inštitúciou, ktorej základnou funkciou je udržiavanie cenovej stability.
Od 1. januára 2009 je súčasťou Eurosystému. V spolupráci s Európskou centrálnou bankou a spolu s ostatnými centrálnymi bankami krajín eurozóny zabezpečuje stabilný menový vývoj a hospodársky rast v eurozóne. Medzi dôležité úlohy centrálnej banky patrí dohľad nad finančným trhom.

Počet zamestnancov

1000 a viac zamestnancov

Adresa spoločnosti

Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša č. 1
813 25 Bratislava
ID: 3755042   Dátum zverejnenia: 13.9.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   od 1350 €