Právny expert finančného trhu(na zastupovanie počas MD a RD) - prvostupňové konania, odbor dohľadu nad trhom CP, poisťovníctvom a dôchodkovým sporením

Národná banka Slovenska

Miesto práce
Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
1.9.2019 alebo dohodou

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Charakteristika práce:
Tvorivé riešenie odborne náročných úloh a prípadov súvisiacich s prvostupňovým konaním. Komplexné vedenie prvostupňových konaní vrátane prípravy návrhu rozhodnutia.

Popis rozhodujúcich činností na pracovnom mieste:
• Tvorivo rieši odborne náročné úlohy súvisiace s vedením prvostupňového konania vo všetkých sektoroch finančného trhu.
• Vykonáva činnosti súvisiace s tvorbou vykonávacích právnych predpisov a usmernení.
• Zúčastňuje sa stretnutí pracovných výboroch a skupín medzinárodných inštitúcií.
• Zhromažďuje a analyzuje informácie a podklady pre rozhodovaciu činnosť.
• Vypracováva návrhy rozhodnutí v prvostupňových konaniach.
• Monitoruje plynutie lehôt z pohľadu rozhodovacej činnosti.
• Analyzuje podklady v prípadoch podania rozkladu účastníkom konania proti prvostupňovému rozhodnutiu a pripravuje stanovisko k podanému rozkladu.
• Vypracováva pripomienky k návrhom súvisiacich zákonov a vykonávacích predpisov.
• Poskytuje právnu podporu zamestnancom útvaru dohľadu.
• Vypracováva odborné materiály pre potreby medzinárodných inštitúcií (SB, EK, ECB, EBA, ESMA, EIOPA a iné).

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

od 1655 €

Zamestnanecké výhody, benefity

Základná zložka mzdy: od 1655 €

Konkrétna výška mzdy bude závisieť od dosiahnutého vzdelania, doterajších pracovných skúseností a odborných vedomostí vybraného kandidáta.

Ponúkame najmä tieto benefity:
• pružný pracovný čas
• týždeň dovolenky nad rámec Zákonníka práce
• 3 dni voľna na regeneráciu v súvislosti s ochorením
• možnosť získať odmeny za výsledky práce
• príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie

Informácie o výberovom konaní

Žiadosť s uvedením názvu pozície, profesijný životopis v slovenskom jazyku a súhlas so spracovaním osobných údajov je potrebné zaslať najneskôr do 20.05.2019 elektronicky na adresu [email protected], alebo písomne na adresu Národná banka Slovenska, odbor riadenia ľudských zdrojov, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.

Bližšie informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov nájdete na: https://www.nbs.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.

Pracovné miesto je prístupné bez ohľadu na pohlavie.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

právnické

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Kvalifikačný profil:
• vzdelanie: vysokoškolské 2. stupeň
• zameranie: právnické
• relevantná prax v odbore: minimálne 3 roky

Odborný profil:
• aktívna znalosť anglického jazyka vrátane odbornej terminológie
• IT zručnosti: MS Word, MS Excel, MS Power Point, Lotus Notes, Internet
• systémová znalosť finančných trhov
• zručnosť aplikovať teoretické vedomosti do praxe
• riešenie odborných problémov
• znalosť procesov súvisiacich s vedením konaní
• základná znalosť kontrolných alebo dohľadových postupov

Profil sociálnych a osobnostných kompetencií:
• komunikačné zručnosti
• prezentačné zručnosti
• disciplinovanosť a sebaorganizácia
• spoľahlivosť a zodpovednosť
• nezávislosť
• samostatnosť
• zameranie na detaily
• schopnosť zvládať pracovný stres a záťaž
• etiketa a spoločenský protokol

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Národná banka Slovenska (NBS) je nezávislou centrálnou bankou Slovenskej republiky. Vznikla 1. januára 1993 na základe zákona NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska, ktorý určuje jej postavenie, funkcie a úlohy. Národná banka Slovenska je nezávislou inštitúciou, ktorej základnou funkciou je udržiavanie cenovej stability.
Od 1. januára 2009 je súčasťou Eurosystému. V spolupráci s Európskou centrálnou bankou a spolu s ostatnými centrálnymi bankami krajín eurozóny zabezpečuje stabilný menový vývoj a hospodársky rast v eurozóne. Medzi dôležité úlohy centrálnej banky patrí dohľad nad finančným trhom.

Počet zamestnancov

1000 a viac zamestnancov

Adresa spoločnosti

Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša č. 1
813 25 Bratislava
ID: 3657463   Dátum zverejnenia: 17.5.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   od 1655 €