Expert odmeňovania - oddelenie odmeňovania a benefitov

Národná banka Slovenska

Miesto práce
Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
1.6.2019 alebo dohodou

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Charakteristika práce:
Tvorba koncepcie a stratégie v oblasti odmeňovania a riadenia výkonnosti. Tvorba analýz, prognóz a vypracovávanie vnútorných predpisov v oblasti mzdového rozpočtu a riadenia výkonnosti. Komplexné riešenie odbornej problematiky súvisiacej so zostavovaním a vyhodnocovaním mzdového rozpočtu NBS a riadením a vyhodnocovaním dosiahnutej výkonnosti.

Popis rozhodujúcich činností na pracovnom mieste:
• Vypracováva analýzy a podklady pre koncepčné rozhodnutia v oblasti odmeňovania a riadenia výkonnosti.
• Vypracováva návrh rozpočtu mzdových nákladov podľa jednotlivých rozpočtových stredísk banky a vyhodnocuje jeho čerpanie.
• Vypracováva hodnotiace kritériá, navrhuje štandardy ich vyhodnocovania a metodicky riadi proces riadenia výkonnosti zamestnancov.
• Vypracováva vnútorné predpisy pre oblasť odmeňovania a riadenia výkonnosti.
• Vypracováva analýzy a prognózy mzdového vývoja v banke v nadväznosti na prijaté koncepčné rozhodnutia.
• Vypracováva rozbory, prehľady a odborné stanoviská pre potreby NBS, ECB a ďalšie inštitúcie.
• Vypracováva odborné stanoviská k materiálom na rokovanie vlády SR a k návrhom vnútorných aktov riadenia.
• Vypracováva komplexné stanoviská k návrhom na pracovné a mzdové zaradenie zamestnancov a k podnetom od zamestnancov.
• Hodnotí veľkosť pracovných miest a zaraďuje ich do mzdových tried.
• Pripravuje podklady pre rozhodnutia guvernéra v oblasti odmeňovania a riadenia výkonnosti.
• Rieši neštandardné situácie pri implementácii personálnych informačných systémov.
• Zabezpečuje úlohy v oblasti riadenia operačných rizík odboru.

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

od 1 655 €

Zamestnanecké výhody, benefity

Základná zložka mzdy: od 1 655 €
Konkrétna výška mzdy bude závisieť od dosiahnutého vzdelania, doterajších pracovných skúseností a odborných vedomostí vybraného kandidáta.

Ponúkame najmä tieto benefity:
• pružný pracovný čas,
• týždeň dovolenky nad rámec Zákonníka práce,
• 3 dni voľna na regeneráciu v súvislosti s ochorením,
• možnosť získať odmeny za výsledky práce,
• príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
• profesijný a odborný rozvoj

Informácie o výberovom konaní

Žiadosť s uvedením názvu pozície, profesijný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov je potrebné zaslať najneskôr do 16.4.2019 elektronicky na adresu [email protected] alebo písomne na adresu: Národná banka Slovenska, odbor riadenia ľudských zdrojov, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.

Bližšie informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov nájdete na: https://www.nbs.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov .

Pracovné miesto je prístupné bez ohľadu na pohlavie.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

ekonomické, matematické

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Počet rokov praxe

5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Kvalifikačný profil:
• vzdelanie: vysokoškolské
• zameranie: ekonomické, matematické
• relevantná prax v odbore: najmenej 5 rokov

Odborný profil:
• aktívna znalosť anglického jazyka vrátane odbornej terminológie
• IT zručnosti: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Lotus Notes, Internet
• znalosti v oblasti pracovného práva a odmeňovania
• základná znalosť mzdového a finančného účtovníctva
• analytické zručnosti
• argumentačné zručnosti
• matematické zručnosti
• zručnosť tvoriť písomné dokumenty
• zručnosť aplikovať teoretické vedomosti do praxe
• 2 roky praxe v oblasti odmeňovania a benefitov a HR reportingu - podmienkou
• veľmi dobrá znalosť metodológie HAY, skúsenosti s finančným sektorom - vítané

Profil sociálnych a osobnostných kompetencií:
• komunikačné zručnosti
• prezentačné zručnosti
• inovatívnosť a kreativita
• spoľahlivosť a zodpovednosť
• schopnosť zvládať pracovný stres a záťaž
• tímová spolupráca
• komplexné a koncepčné myslenie

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Národná banka Slovenska (NBS) je nezávislou centrálnou bankou Slovenskej republiky. Vznikla 1. januára 1993 na základe zákona NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska, ktorý určuje jej postavenie, funkcie a úlohy. Národná banka Slovenska je nezávislou inštitúciou, ktorej základnou funkciou je udržiavanie cenovej stability.
Od 1. januára 2009 je súčasťou Eurosystému. V spolupráci s Európskou centrálnou bankou a spolu s ostatnými centrálnymi bankami krajín eurozóny zabezpečuje stabilný menový vývoj a hospodársky rast v eurozóne. Medzi dôležité úlohy centrálnej banky patrí dohľad nad finančným trhom.

Počet zamestnancov

1000 a viac zamestnancov

Adresa spoločnosti

Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša č. 1
813 25 Bratislava
ID: 3635056   Dátum zverejnenia: 12.4.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   od 1 655 €