Hlavný metodik regulácie (na zastupovanie počas MD a RD) - oddelenie regulácie bankovníctva a platobných služieb

Národná banka Slovenska

Miesto práce
Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
1.7.2019 alebo dohodou

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Charakteristika práce:
Vypracovávanie návrhov sekundárnej legislatívy, metodických usmernení, odporúčaní, výkladov, stanovísk, manuálov a ďalších nástrojov na účely regulácie subjektov finančného trhu. Vypracovávanie súvisiacich analýz a tvorba rámca na účely výkonu regulácie.

Popis rozhodujúcich činností na pracovnom mieste:
• Priebežne analyzuje príslušný sektor finančného trhu vrátane analyzovania zistení z dohliadok.
• Vypracováva návrhy opatrení a vyhlášok a ostatných súvisiacich materiálov.
• Vypracováva odborné stanoviská k materiálom prerokovávaným Bankovou radou NBS a štátnymi orgánmi.
• Vypracováva súvisiace právne analýzy a stanoviská.
• Navrhuje štandardy a postupy na účely výkonu povoľovacích, dohliadacích činností, alebo činností v oblasti riešenia krízových situácií.
• Pripravuje návrhy riešení implementácie smerníc ústredných orgánov Európskej únie
• V prípade potreby vedie pracovné skupiny a koordinuje projekty, vrátane skupín a projektov pre oblasť účtovníctva a výkazníctva.
• Vypracováva návrhy výkazov, hlásení a iných správ a overuje ich obsahovú a funkčnú správnosť v príslušných APS.
• Poskytuje odborné a právne poradenstvo.
• Zúčastňuje sa na stretnutiach v príslušných výboroch a v pracovných skupinách.

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

od 1655 €

Zamestnanecké výhody, benefity

Základná zložka mzdy: od 1655 €
Konkrétna výška mzdy bude závisieť od dosiahnutého vzdelania, doterajších pracovných skúseností a odborných vedomostí vybraného kandidáta.

Ponúkame najmä tieto benefity:
• pružný pracovný čas,
• týždeň dovolenky nad rámec Zákonníka práce,
• 3 dni voľna na regeneráciu v súvislosti s ochorením,
• možnosť získať odmeny za výsledky práce,
• príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
• profesijný a odborný rozvoj

Informácie o výberovom konaní

Žiadosť s uvedením názvu pozície, profesijný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov je potrebné zaslať najneskôr do 12.4.2019 elektronicky na adresu [email protected] alebo písomne na adresu: Národná banka Slovenska, odbor riadenia ľudských zdrojov, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.

Bližšie informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov nájdete na: https://www.nbs.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov .

Pracovné miesto je prístupné bez ohľadu na pohlavie.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

právnické, ekonomické alebo matematické

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Kvalifikačný profil:
• vzdelanie: vysokoškolské 2. stupeň
• zameranie: právnické, ekonomické alebo matematické
• relevantná prax v odbore: najmenej 3 roky

Odborný profil:
• aktívna znalosť anglického jazyka vrátane odbornej terminológie, pasívna znalosť francúzskeho, nemeckého alebo španielskeho jazyka výhodou
• IT zručnosti: používateľská úroveň MS Office, Lotus Notes, Internet
• znalosť súvisiacej domácej a európskej legislatívy
• detailná znalosť obchodného práva, bankových činností alebo investičných služieb
• prehľadná znalosť princípov fungovania finančného trhu
• znalosť všeobecných ekonomických teórií, finančného práva, finančnej matematiky
• znalosť metód riadenia rizík vo finančnom sektore
• analytické zručnosti
• koncepčné zručnosti
• riešenie odborných problémov
• zručnosť tvoriť písomné dokumenty

Profil sociálnych a osobnostných kompetencií:
• komunikačné zručnosti
• tímová spolupráca
• prezentačné zručnosti
• komplexné a koncepčné myslenie
• iniciatívnosť
• inovatívnosť a kreativita
• spoľahlivosť a zodpovednosť
• etiketa a spoločenský protokol

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Národná banka Slovenska (NBS) je nezávislou centrálnou bankou Slovenskej republiky. Vznikla 1. januára 1993 na základe zákona NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska, ktorý určuje jej postavenie, funkcie a úlohy. Národná banka Slovenska je nezávislou inštitúciou, ktorej základnou funkciou je udržiavanie cenovej stability.
Od 1. januára 2009 je súčasťou Eurosystému. V spolupráci s Európskou centrálnou bankou a spolu s ostatnými centrálnymi bankami krajín eurozóny zabezpečuje stabilný menový vývoj a hospodársky rast v eurozóne. Medzi dôležité úlohy centrálnej banky patrí dohľad nad finančným trhom.

Počet zamestnancov

1000 a viac zamestnancov

Adresa spoločnosti

Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša č. 1
813 25 Bratislava
ID: 3633776   Dátum zverejnenia: 12.4.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   od 1655 €