Hlavný inšpektor dohľadu (na zastupovanie počas MD a RD) - oddelenie dohľadu nad poisťovníctvom

Národná banka Slovenska

Miesto práce
Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Charakteristika práce:

Komplexná príprava, výkon, riadenie a koordinácia výkonu dohľadu na mieste a na diaľku vrátane riešenia najzložitejších problémov a neštandardných operácií. Prerokovávanie výsledkov dohľadu s vedúcimi zamestnancami dohliadaných subjektov a vypracovávanie návrhu na uloženie nápravných opatrení a pokút.

Popis rozhodujúcich činností na pracovnom mieste:
• pripravuje podklady pre výkon dohľadu a vedie prípravné rokovania s predstaviteľmi dohliadaných subjektov,
• v prípade poverenia komplexne riadi, organizuje, koordinuje a vyhodnocuje výkon dohľadu,
• vyhodnocuje dodržiavanie zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov v dohliadaných subjektoch,
• identifikuje, analyzuje a navrhuje riešenia najzložitejších a neštandardných operácií a potenciálnych rizík v dohliadaných subjektoch,
• vykonáva analýzy finančných ukazovateľov, účtovníctva a vnútorných procesov, preveruje používanie matematických nástrojov a štatistických modelov, posudzuje a vykonáva následnú validáciu modelov riadenia rizík v dohliadaných subjektoch,
• spracováva podklady pre návrh opatrení, pre konania a podnety pre orgány činné v trestnom konaní,
• vypracováva stanoviská k návrhom primárnej a sekundárnej legislatívy a internú metodiku pre výkon dohľadu alebo riešenie krízových situácií,
• vykonáva interné školenia,
• poskytuje súčinnosť pri výkone dohľadu v dohliadaných subjektoch subjektom dohľadu alebo riešenia krízových situácií v zahraničí,
• zúčastňuje sa stretnutí pracovných skupín v rámci SR a v zahraničí.

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

od 1655 €

Zamestnanecké výhody, benefity

Základná zložka mzdy: od 1655€

Konkrétna výška mzdy bude závisieť od dosiahnutého vzdelania, doterajších pracovných skúseností a odborných vedomostí vybraného kandidáta.

Ponúkame najmä tieto benefity:
• pružný pracovný čas,
• týždeň dovolenky nad rámec Zákonníka práce,
• 3 dni voľna na regeneráciu v súvislosti s ochorením,
• možnosť získať odmeny za výsledky práce,
• príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
• profesijný a odborný rozvoj

Doplňujúce informácie: možná participácia v medzinárodných pracovných skupinách, spolupráca s expertmi v medzinárodných inštitúciách

Informácie o výberovom konaní

Žiadosť s uvedením názvu pozície, profesijný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov je potrebné zaslať najneskôr do 10.12.2018 elektronicky na adresu [email protected] alebo písomne na adresu: Národná banka Slovenska, odbor riadenia ľudských zdrojov, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.

Bližšie informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov nájdete na: https://www.nbs.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov .
Pracovné miesto je prístupné bez ohľadu na pohlavie.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

matematické, technické, ekonomické

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Kvalifikačný profil:
• vzdelanie: vysokoškolské 2. stupeň,
• zameranie: matematické, technické, ekonomické,
• prax v odbore: 3 roky.

Odborný profil:
• anglický jazyk - aktívna znalosť vrátane odbornej terminológie
• IT zručnosti: MS Word, MS Excel, MS Power Point, Lotus Notes, Internet na používateľskej úrovni, výhodou je znalosť aktuárskych modelovacích systémov (Prophet, Sophas, MoSes a iné)

• odborné vedomosti a zručnosti:
- znalosť postupov riadenia rizík v poisťovniach,
- schopnosť riešiť náročné odborné problémy,
- znalosť legislatívneho rámca pre výkon dohľadu v dohliadaných subjektoch,
- znalosť legislatívy pre finančný sektor,
- analytické zručnosti.

Profil sociálnych a osobnostných kompetencií:
• komunikačné zručnosti,
• tímová spolupráca,
• komplexné a koncepčné myslenie,
• spoľahlivosť a zodpovednosť.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Národná banka Slovenska (NBS) je nezávislou centrálnou bankou Slovenskej republiky. Vznikla 1. januára 1993 na základe zákona NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska, ktorý určuje jej postavenie, funkcie a úlohy. Národná banka Slovenska je nezávislou inštitúciou, ktorej základnou funkciou je udržiavanie cenovej stability.
Od 1. januára 2009 je súčasťou Eurosystému. V spolupráci s Európskou centrálnou bankou a spolu s ostatnými centrálnymi bankami krajín eurozóny zabezpečuje stabilný menový vývoj a hospodársky rast v eurozóne. Medzi dôležité úlohy centrálnej banky patrí dohľad nad finančným trhom.

Počet zamestnancov

1000 a viac zamestnancov

Adresa spoločnosti

Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša č. 1
813 25 Bratislava
ID: 3553381   Dátum zverejnenia: 4.12.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   od 1655 €