Hlavný interný audítor IT

Národná banka Slovenska

Miesto práce
Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Charakteristika práce:
Komplexná realizácia IT auditov systémov, projektov, procesov a činností v rámci NBS a podieľanie sa na činnosti interného auditu v rámci Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB). Hodnotenie rizík jednotlivých systémov a procesov v rámci realizácie auditu.

Popis rozhodujúcich činností na pracovnom mieste:
• Realizuje komplexné audity v rámci NBS a ESCB. V rámci nich identifikuje a hodnotí riziká súvisiace s IT z hľadiska integrity, dôvernosti, dostupnosti a autenticity údajov, posudzuje procesy IT governance, hodnotí a testuje účinnosť a efektívnosť špecifických kontrolných mechanizmov spojených s IT, vykonáva audit IT projektov, hodnotí potenciálny výskyt podvodu, spracováva zistenia z auditov vo forme správ, navrhuje odporúčania a monitoruje plnenie prijatých opatrení.
• Vypracováva metodiku auditu IT vrátane navrhovania spôsobu identifikácie a hodnotenia rizík v oblasti IT a implementácie medzinárodných štandardov.
• Na základe identifikácie a hodnotenia rizík jednotlivých procesov navrhuje témy auditov a spolupracuje pri zostavovaní plánu činnosti interného auditu.
• Poskytuje konzultácie odborným útvarom NBS v oblasti rizík systémov a procesov IT.
• Navrhuje riešenia v oblasti využitia IT na podporu a zefektívnenie činnosti interného auditu.
• V prípade poverenia môže byť členom medzinárodného audítorského tímu.

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

od 1800 €

Zamestnanecké výhody, benefity

Základná zložka mzdy: od 1800 €

Konkrétna výška mzdy bude závisieť od dosiahnutého vzdelania, doterajších pracovných skúseností a odborných vedomostí vybraného kandidáta.

Ponúkame najmä tieto benefity:
• pružný pracovný čas
• týždeň dovolenky nad rámec Zákonníka práce
• 3 dni voľna na regeneráciu v súvislosti s ochorením
• možnosť získať odmeny za výsledky práce
• príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie

Informácie o výberovom konaní

Žiadosť s uvedením názvu pozície, profesijný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov je potrebné zaslať najneskôr do 27.7.2018 elektronicky na adresu [email protected] alebo písomne na adresu: Národná banka Slovenska, Odbor riadenia ľudských zdrojov, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.

Bližšie informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov nájdete na: https://www.nbs.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

informatické/ technické/ matematické/ ekonomické

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Kvalifikačný profil:

• vzdelanie: vysokoškolské 2. stupeň
• zameranie: informatické/ technické/ matematické/ ekonomické
• prax v odbore: minimálne 5 rokov (za prax v odbore sa považuje prax v niektorej z nasledujúcich oblastí, pričom budú uprednostnení uchádzači s praxou v oblasti podľa nasledovného poradia: administrácia systémov, bezpečnosť IT, riadenie rizík IT, audit IT, riadenie IT, projektovanie, programovanie, prípadne prevádzka IT systémov). Vítané sú uvedené praktické skúsenosti z oblasti databáz, najmä Oracle, prípadne SAP.

Odborný profil:

• znalosť jazyka a jeho úroveň: anglický jazyk – aktívna znalosť vrátane odbornej terminológie z oblasti IT a auditu, písanie správ a komunikácia v anglickom jazyku
• odborné vedomosti a zručnosti:
- detailné znalosti v oblasti bezpečnosti a rizík IT, porozumenie funkcionality a rizík komplexných informačných systémov, schopnosť identifikovať v nich kľúčové riziká a formulovať odporúčania na zmiernenie rizík
- znalosti procesov a najlepších praktík v oblasti riadenia, prevádzky, bezpečnosti, riadenia rizík a projektovania IT
- orientácia v aktuálnych informačných technológiách a ich rizikách
- znalosti štandardov v oblasti auditu, bezpečnosti a riadenia IT

Profil sociálnych a osobnostných kompetencií:

• analytické schopnosti
• schopnosť jasne, stručne a zrozumiteľne argumentovať a ústne aj písomne formulovať závery z realizovanej audítorskej a inej činnosti
• schopnosť rýchlej orientácie v množstve dokumentácie
• ústne aj písomné komunikačné zručnosti, schopnosť viesť audítorský rozhovor
• tímová spolupráca, schopnosť zapájať sa aj do medzinárodných tímov

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Národná banka Slovenska (NBS) je nezávislou centrálnou bankou Slovenskej republiky. Vznikla 1. januára 1993 na základe zákona NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska, ktorý určuje jej postavenie, funkcie a úlohy. Národná banka Slovenska je nezávislou inštitúciou, ktorej základnou funkciou je udržiavanie cenovej stability.
Od 1. januára 2009 je súčasťou Eurosystému. V spolupráci s Európskou centrálnou bankou a spolu s ostatnými centrálnymi bankami krajín eurozóny zabezpečuje stabilný menový vývoj a hospodársky rast v eurozóne. Medzi dôležité úlohy centrálnej banky patrí dohľad nad finančným trhom.

Počet zamestnancov

1000 a viac zamestnancov

Adresa spoločnosti

Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša č. 1
813 25 Bratislava
ID: 3441908   Dátum zverejnenia: 6.7.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   od 1800 €