Hlavný inšpektor dohľadu - oddelenie riešenia krízových situácií

Národná banka Slovenska

Miesto práce
Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
od 1600

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Charakteristika práce:
Komplexná príprava, výkon, riadenie a koordinácia výkonu dohľadu na mieste a na diaľku vrátane riešenia najzložitejších problémov a neštandardných operácií. Prerokovávanie výsledkov dohľadu s vedúcimi zamestnancami dohliadaných subjektov a vypracovávanie návrhu na uloženie nápravných opatrení a pokút.

Popis rozhodujúcich činností na pracovnom mieste:
• Pripravuje podklady pre výkon dohľadu v oblasti riešenia krízových situácií a vedie prípravné rokovania s predstaviteľmi dohliadaných subjektov.
• V prípade poverenia komplexne riadi, organizuje, koordinuje a vyhodnocuje výkon dohľadu v oblasti riešenia krízových situácií.
• Vyhodnocuje pripravenosť dohliadaných subjektov na prípadné riešenie ich krízovej situácie po stránke organizačnej, technickej a právnej.
• Vykonáva analýzy údajov a relevantných informácií (prevádzkových, finančných a právnych) s cieľom zabezpečiť riešiteľnosť krízovej situácie dohliadaných subjektov a pripravuje plány riešenia ich krízových situácií.
• Vypracováva stanoviská k návrhom primárnej a sekundárnej legislatívy v oblasti riešenia krízových situácií a participuje na tvorbe interných metodík pre výkon dohľadu, plánovanie riešenia krízových situácií a samotné riešenie krízových situácií.
• Poskytuje súčinnosť pri dohľade v oblasti riešenia krízových situácií, plánovaní riešenia krízových situácií a riešení krízových situácií dohliadaných subjektov zahraničným orgánom riešenia krízových situácií.
• Zúčastňuje sa stretnutí pracovných skupín v rámci SR a v zahraničí.

Zamestnanecké výhody, benefity

Základná zložka mzdy: od 1600 €
Konkrétna výška mzdy bude závisieť od dosiahnutého vzdelania, doterajších pracovných skúseností a odborných vedomostí vybraného kandidáta.

Ponúkame najmä tieto benefity:
• pružný pracovný čas,
• týždeň dovolenky nad rámec Zákonníka práce,
• 3 dni voľna na regeneráciu v súvislosti s ochorením,
• možnosť získať odmeny za výsledky práce,
• príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
• profesijný a odborný rozvoj

Doplňujúce informácie:
Výkon práce na tomto pracovnom mieste zahŕňa aj účasť v medzinárodných tímoch riešenia krízových situácií, participáciu v európskych pracovných skupinách na tvorbe spoločných metodík v rámci Jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a tvorbe celoeurópskych pravidiel vo finančnom sektore, aktívne využívanie cudzích jazykov, odbornú interakciu s domácimi a zahraničnými bankovými inštitúciami.

Informácie o výberovom konaní

Žiadosť s uvedením názvu pozície, profesijný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov je potrebné zaslať najneskôr do 22.6.2018 elektronicky na adresu [email protected] alebo písomne na adresu: Národná banka Slovenska, odbor riadenia ľudských zdrojov, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.

Bližšie informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov nájdete na: https://www.nbs.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov .

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

ekonomické, matematické

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Kvalifikačný profil:
• vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa
• zameranie: ekonomické, matematické
• relevantná prax v odbore minimálne 3 roky

Odborný profil:
• aktívna znalosť anglického jazyka slovom aj písmom vrátane odbornej terminológie
• znalosť práce na PC (Word, Excel, PowerPoint, Lotus Notes, Internet)
• prehľadná znalosť zákonov a sekundárnej legislatívy pre finančný sektor
• detailná znalosť postupov riadenia rizík dohliadaných subjektov
• znalosť legislatívneho rámca pre výkon dohľadu v dohliadaných subjektoch
• argumentačné zručnosti
• analytické zručnosti
• riešenie odborných problémov
• zručnosť tvoriť písomné dokumenty

Profil sociálnych a osobnostných kompetencií:
• komunikačné zručnosti
• prezentačné zručnosti
• budovanie tímu a tímová spolupráca
• etiketa a spoločenský protokol
• komplexné a koncepčné myslenie
• orientácia na ciel
• schopnosť zvládať pracovný stres a záťaž
• organizačné schopnosti
• flexibilita
• spoľahlivosť a zodpovednosť

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Národná banka Slovenska (NBS) je nezávislou centrálnou bankou Slovenskej republiky. Vznikla 1. januára 1993 na základe zákona NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska, ktorý určuje jej postavenie, funkcie a úlohy. Národná banka Slovenska je nezávislou inštitúciou, ktorej základnou funkciou je udržiavanie cenovej stability.
Od 1. januára 2009 je súčasťou Eurosystému. V spolupráci s Európskou centrálnou bankou a spolu s ostatnými centrálnymi bankami krajín eurozóny zabezpečuje stabilný menový vývoj a hospodársky rast v eurozóne. Medzi dôležité úlohy centrálnej banky patrí dohľad nad finančným trhom.

Počet zamestnancov

1000 a viac zamestnancov

Adresa spoločnosti

Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša č. 1
813 25 Bratislava
ID: 3414677   Dátum zverejnenia: 22.6.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   od 1600