Hlavný inšpektor dohľadu (na zastupovanie počas MD a RD) - odbor ochrany finančných spotrebiteľov

Národná banka Slovenska

Miesto práce
Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.06.2018 alebo dohodou

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Charakteristika práce:
Komplexná príprava, výkon, riadenie a koordinácia výkonu dohľadu na mieste a na diaľku vrátane riešenia najzložitejších problémov a neštandardných operácií. Prerokovávanie výsledkov dohľadu s vedúcimi zamestnancami dohliadaných subjektov a vypracovávanie návrhu na uloženie nápravných opatrení a pokút.

Popis činností na pracovnom mieste:
• Pripravuje podklady pre výkon dohľadu a vedie prípravné rokovania s predstaviteľmi dohliadaných subjektov.
• V prípade poverenia komplexne riadi, organizuje, koordinuje a vyhodnocuje výkon dohľadu.
• Vyhodnocuje dodržiavanie zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov v dohliadaných subjektoch.
• Identifikuje, analyzuje a navrhuje riešenia najzložitejších a neštandardných operácií a potenciálnych rizík v dohliadaných subjektoch.
• Vykonáva analýzy finančných ukazovateľov, účtovníctva a vnútorných procesov, preveruje používanie matematických nástrojov a štatistických modelov, posudzuje a vykonáva následnú validáciu modelov riadenia rizík v dohliadaných subjektoch.
• Spracováva podklady pre návrh opatrení, pre konania a podnety pre orgány činné v trestnom konaní.
• Vypracováva stanoviská k návrhom primárnej a sekundárnej legislatívy a internú metodiku pre výkon dohľadu alebo riešenie krízových situácií.
• Vykonáva interné školenia.
• Poskytuje súčinnosť pri výkone dohľadu v dohliadaných subjektoch subjektom dohľadu alebo riešenia krízových situácií v zahraničí.
• Zúčastňuje sa stretnutí pracovných skupín v rámci SR a v zahraničí.

Informácie o výberovom konaní

Žiadosť a štruktúrovaný profesijný životopis je potrebné zaslať elektronicky na adresu: [email protected] alebo písomne na adresu: Národná banka Slovenska, odbor riadenia ľudských zdrojov, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava najneskôr do 29. 4. 2018.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

právnické

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Kvalifikačné požiadavky:
• Ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa právnické
• Relevantná odborná prax najmenej 3 roky
• Aktívna znalosť anglického jazyka vrátane odbornej terminológie
• Používateľská úroveň práce s MS Word, MS Excel, MS Power Point, Lotus Notes a Internetom.

Ďalšie požiadavky na odborné, osobnostné a sociálne spôsobilosti:
• prehľadná znalosť zákonov a sekundárnej legislatívy pre finančný sektor
• detailná znalosť postupov riadenia rizík dohliadaných subjektov
• znalosť legislatívneho rámca pre výkon dohľadu v dohliadaných subjektoch
• argumentačné zručnosti
• analytické zručnosti
• riešenie odborných problémov
• zručnosť tvoriť písomné dokumenty
• prehľadná znalosť ochranno-spotrebiteľských právnych predpisov
• prehľadná znalosť postupov marketingových a reklamných kampaní v oblasti uvádzania nových finančných produktov na trh
• zručnosť riešiť agresívne obchodné praktiky
• komunikačné zručnosti
• prezentačné zručnosti
• komplexné a koncepčné myslenie
• orientácia na ciele
• schopnosť zvládať pracovný stres a záťaž
• organizačné schopnosti
• flexibilita
• spoľahlivosť a zodpovednosť

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Národná banka Slovenska (NBS) je nezávislou centrálnou bankou Slovenskej republiky. Vznikla 1. januára 1993 na základe zákona NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska, ktorý určuje jej postavenie, funkcie a úlohy. Národná banka Slovenska je nezávislou inštitúciou, ktorej základnou funkciou je udržiavanie cenovej stability.
Od 1. januára 2009 je súčasťou Eurosystému. V spolupráci s Európskou centrálnou bankou a spolu s ostatnými centrálnymi bankami krajín eurozóny zabezpečuje stabilný menový vývoj a hospodársky rast v eurozóne. Medzi dôležité úlohy centrálnej banky patrí dohľad nad finančným trhom.

Počet zamestnancov

1000 a viac zamestnancov

Adresa spoločnosti

Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša č. 1
813 25 Bratislava
ID: 3362505   Dátum zverejnenia: 27.4.2018