Hlavný inšpektor dohľadu - oddelenie dohľadu na mieste nad bankami I.

Národná banka Slovenska

Miesto práce
Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Charakteristika práce:
Komplexná príprava, výkon, riadenie a koordinácia výkonu dohľadu na mieste a na diaľku vrátane riešenia najzložitejších problémov a neštandardných operácií. Prerokovávanie výsledkov dohľadu s vedúcimi zamestnancami dohliadaných subjektov a vypracovávanie návrhu na uloženie nápravných opatrení a pokút.

Popis rozhodujúcich činností na pracovnom mieste:
• Preveruje používanie matematických nástrojov a štatistických modelov používaných na riadenie rizík v dohliadaných subjektoch (t.j. preveruje predpoklady, definície, logickú konštrukciu modelu, silné/slabé stránky modelu a identifikuje potenciálne riziká, resp. oblasti vyžadujúce dodatočné analýzy zo strany dohliadaného subjektu)
• Posudzuje a vykonáva následné hodnotenie používania interných modelov, ich výkonnosť v čase a taktiež preveruje proces validácie interných modelov v dohliadaných subjektoch
• Vyhodnocuje dodržiavanie zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov v dohliadaných subjektoch
• Identifikuje, analyzuje a navrhuje riešenia najzložitejších a neštandardných operácií a potenciálnych rizík v dohliadaných subjektoch
• Pripravuje podklady pre výkon dohľadu a vedie prípravné rokovania s predstaviteľmi dohliadaných subjektov
• Vypracováva stanoviská k návrhom primárnej a sekundárnej legislatívy a internú metodiku pre výkon dohľadu alebo riešenie krízových situácií
• Vykonáva interné školenia
• Spracováva podklady pre návrh opatrení, pre konania a podnety pre orgány činné v trestnom konaní

Informácie o výberovom konaní

Žiadosť s uvedením názvu pozície, profesijný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov je potrebné zaslať najneskôr do 30.4.2018 elektronicky na adresu [email protected] alebo písomne na adresu: Národná banka Slovenska, odbor riadenia ľudských zdrojov, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

matematické

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Kvalifikačný profil:
• vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, zameranie matematické
• relevantná odborná prax minimálne 3 roky

Odborný profil:
• aktívna znalosť anglického jazyka slovom a písmom vrátane odbornej terminológie
• znalosť práce na PC (Word, Excel, Power Point, Lotus Notes, Internet)
• analytické zručnosti
• zručnosti aplikovať teoretické vedomosti do praxe
• prehľadná znalosť procesov riadenia rizík v banke
• riešenie odborných problémov
• zručnosť tvoriť písomné dokumenty

Profil sociálnych a osobnostných kompetencií:
• komunikačné a argumentačné zručnosti
• prezentačné zručnosti
• budovanie tímu a tímová spolupráca
• etiketa a spoločenský protokol
• komplexné a koncepčné myslenie
• orientácia na ciele
• schopnosť zvládať pracovný stres a záťaž
• organizačné schopnosti
• flexibilita
• spoľahlivosť a zodpovednosť

Poznámka:
• pracovná pozícia nie je manažérska
• zahŕňa účasť v medzinárodných dohliadacích tímoch, tiež je možná participácia v medzinárodných pracovných skupinách

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Národná banka Slovenska (NBS) je nezávislou centrálnou bankou Slovenskej republiky. Vznikla 1. januára 1993 na základe zákona NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska, ktorý určuje jej postavenie, funkcie a úlohy. Národná banka Slovenska je nezávislou inštitúciou, ktorej základnou funkciou je udržiavanie cenovej stability.
Od 1. januára 2009 je súčasťou Eurosystému. V spolupráci s Európskou centrálnou bankou a spolu s ostatnými centrálnymi bankami krajín eurozóny zabezpečuje stabilný menový vývoj a hospodársky rast v eurozóne. Medzi dôležité úlohy centrálnej banky patrí dohľad nad finančným trhom.

Počet zamestnancov

1000 a viac zamestnancov

Adresa spoločnosti

Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša č. 1
813 25 Bratislava
ID: 3335135   Dátum zverejnenia: 27.4.2018