Hlavný inšpektor dohľadu - oddelenie dohľadu na mieste nad bankami

Národná banka Slovenska

Miesto práce
Imricha Karvaša č. 1, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Charakteristika práce:
Komplexná príprava, výkon, riadenie a koordinácia výkonu dohľadu na mieste a na diaľku vrátane riešenia najzložitejších problémov a neštandardných operácií. Prerokovávanie výsledkov dohľadu s vedúcimi zamestnancami dohliadaných subjektov a vypracovávanie návrhu na uloženie nápravných opatrení a pokút.

Popis rozhodujúcich činností na pracovnom mieste:
• Preveruje používanie matematických nástrojov a štatistických modelov používaných na riadenie rizík v dohliadaných subjektoch (t.j. preveruje predpoklady, definície, logickú konštrukciu modelu, silné/slabé stránky modelu a identifikuje potenciálne riziká, resp. oblasti vyžadujúce dodatočné analýzy zo strany dohliadaného subjektu)
• Posudzuje a vykonáva následné hodnotenie používania interných modelov, ich výkonnosť v čase a taktiež preveruje proces validácie interných modelov v dohliadaných subjektoch
• Vyhodnocuje dodržiavanie zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov v dohliadaných subjektoch
• Identifikuje, analyzuje a navrhuje riešenia najzložitejších a neštandardných operácií a potenciálnych rizík v dohliadaných subjektoch
• Pripravuje podklady pre výkon dohľadu a vedie prípravné rokovania s predstaviteľmi dohliadaných subjektov
• Vypracováva stanoviská k návrhom primárnej a sekundárnej legislatívy a internú metodiku pre výkon dohľadu alebo riešenie krízových situácií
• Vykonáva interné školenia
• Spracováva podklady pre návrh opatrení, pre konania a podnety pre orgány činné v trestnom konaní

Informácie o výberovom konaní

Žiadosť s uvedením názvu pozície, profesijný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov je potrebné zaslať najneskôr do 4.4.2018 elektronicky na adresu kariera@nbs.sk alebo písomne na adresu: Národná banka Slovenska, odbor riadenia ľudských zdrojov, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

4.4.2018 (ostáva ešte 11 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

matematické

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Kvalifikačný profil:
• vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, zameranie matematické
• relevantná odborná prax minimálne 3 roky

Odborný profil:
• aktívna znalosť anglického jazyka slovom a písmom vrátane odbornej terminológie
• znalosť práce na PC (Word, Excel, Power Point, Lotus Notes, Internet)
• analytické zručnosti
• zručnosti aplikovať teoretické vedomosti do praxe
• prehľadná znalosť procesov riadenia rizík v banke
• riešenie odborných problémov
• zručnosť tvoriť písomné dokumenty

Profil sociálnych a osobnostných kompetencií:
• komunikačné a argumentačné zručnosti
• prezentačné zručnosti
• budovanie tímu a tímová spolupráca
• etiketa a spoločenský protokol
• komplexné a koncepčné myslenie
• orientácia na ciele
• schopnosť zvládať pracovný stres a záťaž
• organizačné schopnosti
• flexibilita
• spoľahlivosť a zodpovednosť

Poznámka:
• pracovná pozícia nie je manažérska
• zahŕňa účasť v medzinárodných dohliadacích tímoch, tiež je možná participácia v medzinárodných pracovných skupinách

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Národná banka Slovenska (NBS) je nezávislou centrálnou bankou Slovenskej republiky. Vznikla 1. januára 1993 na základe zákona NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska, ktorý určuje jej postavenie, funkcie a úlohy. Národná banka Slovenska je nezávislou inštitúciou, ktorej základnou funkciou je udržiavanie cenovej stability.
Od 1. januára 2009 je súčasťou Eurosystému. V spolupráci s Európskou centrálnou bankou a spolu s ostatnými centrálnymi bankami krajín eurozóny zabezpečuje stabilný menový vývoj a hospodársky rast v eurozóne. Medzi dôležité úlohy centrálnej banky patrí dohľad nad finančným trhom.

Počet zamestnancov

1000 a viac zamestnancov

Adresa spoločnosti

Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša č. 1
813 25 Bratislava

Kontakt

Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Sýkorová
E-mail: poslať životopis
ID: 3335135   Dátum zverejnenia: 23.3.2018