Hlavný inšpektor dohľadu - odbor ochrany finančných spotrebiteľov

Národná banka Slovenska

Miesto práce
Imricha Karvaša č. 1, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.03.2018

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Charakteristika práce:
Komplexná príprava, výkon, riadenie a koordinácia výkonu dohľadu na mieste a na diaľku vrátane riešenia najzložitejších problémov a neštandardných operácií. Prerokovávanie výsledkov dohľadu s vedúcimi zamestnancami dohliadaných subjektov a vypracovávanie návrhu na uloženie nápravných opatrení a pokút.

Popis činností na pracovnom mieste:
• Pripravuje podklady pre výkon dohľadu a vedie prípravné rokovania s predstaviteľmi dohliadaných subjektov.
• V prípade poverenia komplexne riadi, organizuje, koordinuje a vyhodnocuje výkon dohľadu.
• Vyhodnocuje dodržiavanie zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov v dohliadaných subjektoch.
• Identifikuje, analyzuje a navrhuje riešenia najzložitejších a neštandardných operácií a potenciálnych rizík v dohliadaných subjektoch.
• Vykonáva analýzy finančných ukazovateľov, účtovníctva a vnútorných procesov, preveruje používanie matematických nástrojov a štatistických modelov, posudzuje a vykonáva následnú validáciu modelov riadenia rizík v dohliadaných subjektoch.
• Spracováva podklady pre návrh opatrení, pre konania a podnety pre orgány činné v trestnom konaní.
• Vypracováva stanoviská k návrhom primárnej a sekundárnej legislatívy a internú metodiku pre výkon dohľadu alebo riešenie krízových situácií.
• Vykonáva interné školenia.
• Poskytuje súčinnosť pri výkone dohľadu v dohliadaných subjektoch subjektom dohľadu alebo riešenia krízových situácií v zahraničí.
• Zúčastňuje sa stretnutí pracovných skupín v rámci SR a v zahraničí.

Informácie o výberovom konaní

Žiadosť a štruktúrovaný profesijný životopis je potrebné zaslať elektronicky na adresu: kariera@nbs.sk alebo písomne na adresu: Národná banka Slovenska, odbor riadenia ľudských zdrojov, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava najneskôr do 31. 1. 2018.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

31.1.2018 (ostáva ešte 13 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

právnické

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Kvalifikačné požiadavky:
• Ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa právnické
• Relevantná odborná prax najmenej 3 roky
• Aktívna znalosť anglického jazyka vrátane odbornej terminológie
• Používateľská úroveň práce s MS Word, MS Excel, MS Power Point, Lotus Notes a Internetom.

Ďalšie požiadavky na odborné, osobnostné a sociálne spôsobilosti:
• prehľadná znalosť zákonov a sekundárnej legislatívy pre finančný sektor
• detailná znalosť postupov riadenia rizík dohliadaných subjektov
• znalosť legislatívneho rámca pre výkon dohľadu v dohliadaných subjektoch
• argumentačné zručnosti
• analytické zručnosti
• riešenie odborných problémov
• zručnosť tvoriť písomné dokumenty
• prehľadná znalosť ochranno-spotrebiteľských právnych predpisov
• prehľadná znalosť postupov marketingových a reklamných kampaní v oblasti uvádzania nových finančných produktov na trh
• zručnosť riešiť agresívne obchodné praktiky
• komunikačné zručnosti
• prezentačné zručnosti
• komplexné a koncepčné myslenie
• orientácia na ciele
• schopnosť zvládať pracovný stres a záťaž
• organizačné schopnosti
• flexibilita
• spoľahlivosť a zodpovednosť

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Národná banka Slovenska (NBS) je nezávislou centrálnou bankou Slovenskej republiky. Vznikla 1. januára 1993 na základe zákona NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska, ktorý určuje jej postavenie, funkcie a úlohy. Národná banka Slovenska je nezávislou inštitúciou, ktorej základnou funkciou je udržiavanie cenovej stability.
Od 1. januára 2009 je súčasťou Eurosystému. V spolupráci s Európskou centrálnou bankou a spolu s ostatnými centrálnymi bankami krajín eurozóny zabezpečuje stabilný menový vývoj a hospodársky rast v eurozóne. Medzi dôležité úlohy centrálnej banky patrí dohľad nad finančným trhom.

Počet zamestnancov

1000 a viac zamestnancov

Adresa spoločnosti

Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša č. 1
813 25 Bratislava

Kontakt

Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Sýkorová
E-mail: poslať životopis
ID: 3285171   Dátum zverejnenia: 12.1.2018