Hlavný metodik regulácie (na zastupovanie počas MD a RD) - oddelenie regulácie trhu cenných papierov a dôchodkového sporenia

Národná banka Slovenska

Miesto práce
Imricha Karvaša č. 1, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Charakteristika práce:
Vypracovávanie návrhov sekundárnej legislatívy, metodických usmernení, odporúčaní, výkladov, stanovísk, manuálov a ďalších nástrojov na účely regulácie subjektov finančného trhu. Vypracovávanie súvisiacich analýz a tvorba rámca na účely výkonu regulácie.

Popis činností na pracovnom mieste:
• Priebežne analyzuje príslušný sektor finančného trhu vrátane analyzovania zistení z dohliadok.
• Vypracováva návrhy opatrení a vyhlášok a ostatných súvisiacich materiálov.
• Vypracováva odborné stanoviská k materiálom prerokovávaným Bankovou radou NBS a štátnymi orgánmi.
• Vypracováva súvisiace právne analýzy a stanoviská.
• Navrhuje štandardy a postupy na účely výkonu povoľovacích, dohliadacích činností alebo činností v oblasti riešenia krízových situácií.
• Pripravuje návrhy riešení implementácie smerníc ústredných orgánov Európskej únie.
• V prípade potreby vedie pracovné skupiny a koordinuje projekty.
• Vypracováva návrhy výkazov, hlásení a iných správ a overuje ich obsahovú a funkčnú správnosť v príslušných APS.
• Poskytuje odborné a právne poradenstvo.
• Zúčastňuje sa na stretnutiach v príslušných výboroch a v pracovných skupinách.

Informácie o výberovom konaní

Žiadosť s uvedením názvu pozície, profesijný životopis v slovenskom jazyku a súhlas so spracovaním osobných údajov je potrebné zaslať elektronicky na adresu [email protected] alebo písomne na adresu: Národná banka Slovenska, odbor riadenia ľudských zdrojov, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava najneskôr do 31.3.2018.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

ekonomické, matematické, právnické

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Kvalifikačné požiadavky:
• Ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa právnické, ekonomické alebo matematické,
• Relevantná odborná prax najmenej 3 roky
• Aktívna znalosť anglického jazyka vrátane odbornej terminológie.
• Používateľská úroveň práce s MS Word, MS Excel, MS Power Point, Lotus Notes a Internetom.

Ďalšie požiadavky na odborné, osobnostné a sociálne spôsobilosti:
• znalosť súvisiacej domácej a európskej legislatívy
• detailná znalosť obchodného práva, bankových činností alebo investičných služieb
• prehľadná znalosť princípov fungovania finančného trhu
• znalosť všeobecných ekonomických teórií, finančného práva, finančnej matematiky
• znalosť metód riadenia rizík vo finančnom sektore
• analytické zručnosti
• koncepčné zručnosti
• riešenie odborných problémov
• zručnosť tvoriť písomné dokumenty
• komunikačné zručnosti
• tímová spolupráca
• prezentačné zručnosti
• komplexné a koncepčné myslenie
• iniciatívnosť, inovatívnosť a kreativita
• spoľahlivosť a zodpovednosť
• etiketa a spoločenský protokol

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Národná banka Slovenska (NBS) je nezávislou centrálnou bankou Slovenskej republiky. Vznikla 1. januára 1993 na základe zákona NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska, ktorý určuje jej postavenie, funkcie a úlohy. Národná banka Slovenska je nezávislou inštitúciou, ktorej základnou funkciou je udržiavanie cenovej stability.
Od 1. januára 2009 je súčasťou Eurosystému. V spolupráci s Európskou centrálnou bankou a spolu s ostatnými centrálnymi bankami krajín eurozóny zabezpečuje stabilný menový vývoj a hospodársky rast v eurozóne. Medzi dôležité úlohy centrálnej banky patrí dohľad nad finančným trhom.

Počet zamestnancov

1000 a viac zamestnancov

Adresa spoločnosti

Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša č. 1
813 25 Bratislava
ID: 3280968   Dátum zverejnenia: 29.3.2018