Právny expert pre obstarávanie

Národná banka Slovenska

Miesto práce
Imricha Karvaša č. 1, 813 25 Bratislava, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.01.2018 alebo dohodou

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Charakteristika práce:
• Tvorba právnych rozborov a metodiky, podávanie stanovísk a stanovovanie postupov pre oblasť obstarávania a posudzovanie úkonov v procese verejného obstarávania.

Popis rozhodujúcich činností na pracovnom mieste:
• Vypracováva návrhy zmlúv, dodatkov, dohôd, rámcových dohôd, ukončení zmluvných vzťahov obstaraných v procese verejného obstarávania týkajúcich sa životného cyklu zákaziek.
• Vedie centrálny register zmluvných vzťahov, ktoré sú výsledkom procesu verejného obstarávania vrátane podpory gestorských útvarov v reklamačnom procese.
• Vypracováva právne analýzy a stanoviská pre oblasť verejného obstarávania.
• Vykonáva právne poradenstvo v oblasti verejného obstarávania pre jednotlivé útvary NBS.
• Tvorí a aktualizuje metodiku podľa zmien legislatívy verejného obstarávania.
• Koordinuje a vypracováva pripomienky NBS v rámci medzirezortného pripomienkového konania.
• Zastupuje NBS v konaniach na Úrade pre verejné obstarávanie - najmä v konaniach o námietkach, pripravuje vyjadrenia k žiadostiam o vysvetlenie, žiadostiam o nápravu, prípadne iných konaniach.
• Pripravuje, koordinuje, realizuje a kontroluje činnosti verejného obstarávania.
• Posudzuje súťažné podklady pre konkrétny postup zadávania zákazky.
• Vykonáva metodické a právno-analytické činnosti v oblasti verejného obstarávania.

Informácie o výberovom konaní

Žiadosť s uvedením názvu pozície, profesijný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov je potrebné zaslať najneskôr do 06.12.2017 elektronicky na adresu [email protected] alebo písomne na adresu: Národná banka Slovenska, Odbor riadenia ľudských zdrojov, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

právnické

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Kvalifikačný profil:
• vzdelanie: VŠ II. stupňa
• zameranie: právnické
• prax v odbore: minimálne 3 roky

Odborný profil:
• znalosť jazyka a jeho úroveň: anglický jazyk - pasívna znalosť vrátane odbornej terminológie
• odborné vedomosti a zručnosti: znalosť právnych noriem pre oblasť verejného obstarávania a obchodného práva
• analytické zručnosti
• argumentačné zručnosti
• koncepčné zručnosti
• zručnosť tvoriť písomné dokumenty

Profil sociálnych a osobnostných kompetencií:
• komunikačné zručnosti
• spoľahlivosť a zodpovednosť
• presnosť a dôslednosť
• schopnosť zvládať pracovný stres a záťaž
• komplexné a koncepčné myslenie

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Národná banka Slovenska (NBS) je nezávislou centrálnou bankou Slovenskej republiky. Vznikla 1. januára 1993 na základe zákona NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska, ktorý určuje jej postavenie, funkcie a úlohy. Národná banka Slovenska je nezávislou inštitúciou, ktorej základnou funkciou je udržiavanie cenovej stability.
Od 1. januára 2009 je súčasťou Eurosystému. V spolupráci s Európskou centrálnou bankou a spolu s ostatnými centrálnymi bankami krajín eurozóny zabezpečuje stabilný menový vývoj a hospodársky rast v eurozóne. Medzi dôležité úlohy centrálnej banky patrí dohľad nad finančným trhom.

Počet zamestnancov

1000 a viac zamestnancov

Adresa spoločnosti

Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša č. 1
813 25 Bratislava
ID: 3260555   Dátum zverejnenia: 4.12.2017