Hlavný metodik sociálnej politiky - oddelenie odmeňovania a benefitov

Národná banka Slovenska

Miesto práce
Imricha Karvaša č. 1, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.03.2018

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Charakteristika práce:
Tvorba metodiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov. Vedenie agendy zamestnaneckých vzťahov.

Popis rozhodujúcich činností na pracovnom mieste:
• Vypracováva návrhy koncepcií v oblasti sociálnej politiky NBS.
• Vypracováva návrhy vnútorných predpisov v oblasti starostlivosti o zamestnancov a kontroluje ich dodržiavanie.
• Vypracováva stanoviská a pripomienky k súvisiacim odborným materiálom vrátane materiálov z Európskej centrálnej banky a iných centrálnych bánk.
• Spracováva podklady pre tvorbu rozpočtu v oblasti sociálnej starostlivosti a sleduje jeho čerpanie.
• Komplexne zabezpečuje kolektívne vyjednávanie vrátane vyhodnocovania plnenia kolektívnej zmluvy a vypracovávania súvisiacej dokumentácie.
• Organizačne zabezpečuje stretnutia zamestnancov s guvernérom pri príležitosti ich pracovných a životných jubileí a ďalšie firemné akcie.
• Organizačne a administratívne zabezpečuje zasadnutia sociálnej komisie.
• Poskytuje súvisiace odborné poradenstvo a vykonáva lektorskú činnosť.

Informácie o výberovom konaní

Žiadosť s uvedením názvu pozície, profesijný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov je potrebné zaslať najneskôr do 21.02.2018 elektronicky na adresu [email protected] alebo písomne na adresu: Národná banka Slovenska, odbor riadenia ľudských zdrojov, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

právnické

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Počet rokov praxe

5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Kvalifikačný profil:
• vzdelanie: vysokoškolské 2. stupeň
• zameranie: právnické
• relevantná prax v odbore: min. 5 rokov

Odborný profil:
• aktívna znalosť anglického jazyka vrátane odbornej terminológie
• IT zručnosti: MS Office, MS PowerPoint, Lotus Notes, Intranet
• odborné vedomosti a zručnosti:
• systémové znalosti riadenia ľudských zdrojov
• prehľadná znalosť súvisiacej legislatívy
• koncepčné zručnosti
• argumentačné zručnosti
• zručnosť tvoriť písomné dokumenty
• riešenie odborných problémov

Profil sociálnych a osobnostných kompetencií:
• komunikačné zručnosti
• tímová spolupráca
• prezentačné zručnosti
• komplexné a koncepčné myslenie
• spoľahlivosť a zodpovednosť
• zameranie na ciele
• iniciatívnosť
• inovatívnosť a kreativita

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Národná banka Slovenska (NBS) je nezávislou centrálnou bankou Slovenskej republiky. Vznikla 1. januára 1993 na základe zákona NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska, ktorý určuje jej postavenie, funkcie a úlohy. Národná banka Slovenska je nezávislou inštitúciou, ktorej základnou funkciou je udržiavanie cenovej stability.
Od 1. januára 2009 je súčasťou Eurosystému. V spolupráci s Európskou centrálnou bankou a spolu s ostatnými centrálnymi bankami krajín eurozóny zabezpečuje stabilný menový vývoj a hospodársky rast v eurozóne. Medzi dôležité úlohy centrálnej banky patrí dohľad nad finančným trhom.

Počet zamestnancov

1000 a viac zamestnancov

Adresa spoločnosti

Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša č. 1
813 25 Bratislava
ID: 3255429   Dátum zverejnenia: 16.2.2018