Špecialista ochrany a analýzy platidiel (zastupovanie počas MD a RD)

Národná banka Slovenska

Miesto práce
Imricha Karvaša č. 1, 813 25 Bratislava, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
od 1. 2. 2018 alebo dohodou

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Charakteristika práce:

Vykonávanie odborných činností v rámci Národného centra falzifikátov (NCC), v rámci Národného analyzačného centra pre bankovky (NAC), v rámci Národného centra pre analýzu mincí (CNAC), v rámci Systému monitorovania falzifikátov ECB (CMS2) v SR a interného informačného systému SYMONA.

Popis rozhodujúcich činností na pracovnom mieste:
• Vykonáva odborné činnosti v rámci Národného analyzačného centra pre mince (CNAC), v rámci Systému monitorovania falzifikátov ECB (CMS2) v Slovenskej republike a v rámci interného informačného systému SYMONA v súlade s požiadavkami zavedeného systému manažérstva kvality pre certifikované procesy analýzy podozrivých a poškodených platidiel podľa ISO 9001.
• Vykonáva analýzy a expertízy podozrivých mincí zadržaných na území SR, vypracováva odborné posudky k falzifikátom pre orgány činné v trestnom konaní a zúčastňuje sa na vyzvanie súdnych pojednávaní za NBS.
• Klasifikuje falzifikáty mincí, zadáva príslušné údaje do IS SYMONA a CMS2 a zhromažďuje a archivuje všetky falzifikáty zadržané v SR.
• Vykonáva expertízy necelých, pofarbených a inak poškodených peňazí a pripravuje rozhodnutia o poskytnutí náhrady v súlade s osobitnými predpismi platnými v eurozóne pre výmenu poškodených peňazí.
• Vykonáva spektrografické analýzy podozrivých a poškodených platidiel.
• Vedie archív spektier, spravuje vzorkovníky porovnávacích materiálov.
• Vykonáva lektorskú a poradenskú činnosť v kľúčovej oblasti, odborne usmerňuje členov lektorského tímu NBS v kľúčovej oblasti.
• Spolupracuje s príslušnými štruktúrami EK, Europolom, Interpolom, s príslušnými zložkami Policajného zboru SR a koordinuje s nimi procesy ochrany platidiel.
• Kontroluje kvalitu spracovania mincí v spracovacích centrách CIT a komerčných bánk a v úschovných miestach NBS podľa spoločných testovacích procedúr EK.
• Zodpovedá za funkčnosť zariadení na analýzy podozrivých a poškodených peňazí v rámci vybavenia laboratória oddelenia v súlade s požiadavkami ISO.
• Komunikuje s Európskym technickým a vedeckým centrom (ETSC) pri nových druhoch falzifikátov mincí.
• Zabezpečuje ďalšie úlohy súvisiace s pracovným zaradením podľa pokynov priameho nadriadeného.

Informácie o výberovom konaní

Žiadosť s uvedením názvu pozície, profesijný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov je potrebné zaslať najneskôr do 21. 11. 2017 elektronicky na adresu [email protected] alebo písomne na adresu: Národná banka Slovenska, Odbor riadenia ľudských zdrojov, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

technické (chemicko-technologické)

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Kvalifikačný profil:
• vzdelanie: vysokoškolské 2. stupňa
• zameranie: technické (chemicko-technologické)
• prax v odbore: minimálne 3 roky

Odborný profil:
• aktívna znalosť anglického jazyka slovom a písmom vrátane odbornej terminológie
• znalosť práce s PC (Word, Excel, Power Point, Lotus Notes, Internet)
• znalosť technickej problematiky ochrany a analýzy platidiel
• zručnosť tvoriť písomné dokumenty
• analytické zručnosti

Profil sociálnych a osobnostných kompetencií:
• precíznosť a zameranie na detaily
• tímová spolupráca
• komunikačné a prezentačné zručnosti
• sú vítané spoľahlivosť a zodpovednosť

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Národná banka Slovenska (NBS) je nezávislou centrálnou bankou Slovenskej republiky. Vznikla 1. januára 1993 na základe zákona NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska, ktorý určuje jej postavenie, funkcie a úlohy. Národná banka Slovenska je nezávislou inštitúciou, ktorej základnou funkciou je udržiavanie cenovej stability.
Od 1. januára 2009 je súčasťou Eurosystému. V spolupráci s Európskou centrálnou bankou a spolu s ostatnými centrálnymi bankami krajín eurozóny zabezpečuje stabilný menový vývoj a hospodársky rast v eurozóne. Medzi dôležité úlohy centrálnej banky patrí dohľad nad finančným trhom.

Počet zamestnancov

1000 a viac zamestnancov

Adresa spoločnosti

Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša č. 1
813 25 Bratislava
ID: 3240444   Dátum zverejnenia: 13.11.2017