Projektový manažér IT - oddelenie riadenia projektov a architektúry informačných technológií

Národná banka Slovenska

Miesto práce
Imricha Karvaša č. 1, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.01.2018 alebo dohodou

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Charakteristika práce:
Navrhovanie komplexných riešení v rámci predprojektových príprav IT, príprava a riadenie projektov IT a vyhodnocovanie ich implementácie.

Popis rozhodujúcich činností na pracovnom mieste:
• pripravuje podklady pre tvorbu architektúry informačných systémov
• vypracováva podklady pre prípravu a realizuje štúdie realizovateľnosti v súvislosti s požiadavkami na rozvoj a realizáciu zmien IT
• pripravuje a riadi predprojektovú prípravu
• pripravuje a riadi realizáciu projektov IT vrátene vypracovávania projektovej dokumentácie, koordinuje činnosti jednotlivých projektových tímov a vyhodnocuje priebeh realizácie projektu
• riadi a koordinuje spoluprácu s externými dodávateľmi projektu IT
• pripravuje vecné zadania pre výberové konania na externých dodávateľov IT
• vypracováva vnútorné predpisy upravujúce vykonávanie činností v oblasti implementácie a prevádzky IT
• poskytuje konzultačnú činnosť v oblasti projektového riadenia.

Informácie o výberovom konaní

Žiadosť s uvedením názvu pozície, profesijný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov je potrebné zaslať najneskôr do 30.11.2017 elektronicky na adresu [email protected] alebo písomne na adresu: Národná banka Slovenska, odbor riadenia ľudských zdrojov, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

technického, prírodovedného alebo informatického smeru

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Počet rokov praxe

5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Kvalifikačný profil:
• ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického, prírodovedného alebo informatického smeru
• minimálne 5-ročné skúsenosti s prípravou a riadením realizácie projektov

Odborný profil:
• aktívna znalosť anglického jazyka vrátane odbornej terminológie
• praktické skúsenosti s riadením projektov podľa štandardných metodík (PRINCE2, IPMI, PMBOK, prípadne iné)
• znalosti v oblasti postupov návrhov informačných systémov
• všeobecné znalosti v oblasti architektúr informačných systémov a sieťovej a systémovej infraštruktúry
• koncepčné zručnosti
• analytické zručnosti
• riešenie odborných problémov
• zručnosť aplikovať teoretické vedomosti do praxe
• detailná alebo expertná znalosť využívania nástrojov pre riadenie projektov (MS Project, prípadne iné)

Profil sociálnych a osobnostných kompetencií:
• komunikačné zručnosti
• tímová spolupráca
• organizačné a koordinačné schopnosti
• spoľahlivosť a zodpovednosť
• inovatívnosť a kreativita

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Národná banka Slovenska (NBS) je nezávislou centrálnou bankou Slovenskej republiky. Vznikla 1. januára 1993 na základe zákona NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska, ktorý určuje jej postavenie, funkcie a úlohy. Národná banka Slovenska je nezávislou inštitúciou, ktorej základnou funkciou je udržiavanie cenovej stability.
Od 1. januára 2009 je súčasťou Eurosystému. V spolupráci s Európskou centrálnou bankou a spolu s ostatnými centrálnymi bankami krajín eurozóny zabezpečuje stabilný menový vývoj a hospodársky rast v eurozóne. Medzi dôležité úlohy centrálnej banky patrí dohľad nad finančným trhom.

Počet zamestnancov

1000 a viac zamestnancov

Adresa spoločnosti

Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša č. 1
813 25 Bratislava
ID: 3238965   Dátum zverejnenia: 24.11.2017