Hlavný inšpektor dohľadu - oddelenie dohľadu nad poisťovníctvom

Národná banka Slovenska

Miesto práce
Imricha Karvaša č. 1, 813 25 Bratislava, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Charakteristika práce:
Komplexná príprava, výkon, riadenie a koordinácia výkonu dohľadu na mieste a na diaľku vrátane riešenia najzložitejších problémov a neštandardných operácií. Prerokovávanie výsledkov dohľadu s vedúcimi zamestnancami dohliadaných subjektov a vypracovávanie návrhu na uloženie nápravných opatrení a pokút.
Popis rozhodujúcich činností na pracovnom mieste:
• pripravuje podklady pre výkon dohľadu a vedie prípravné rokovania s predstaviteľmi dohliadaných subjektov,
• v prípade poverenia komplexne riadi, organizuje, koordinuje a vyhodnocuje výkon dohľadu,
• vyhodnocuje dodržiavanie zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov v dohliadaných subjektoch,
• identifikuje, analyzuje a navrhuje riešenia najzložitejších a neštandardných operácií a potenciálnych rizík v dohliadaných subjektoch,
• vykonáva analýzy finančných ukazovateľov, účtovníctva a vnútorných procesov, preveruje používanie matematických nástrojov a štatistických modelov, posudzuje a vykonáva následnú validáciu modelov riadenia rizík v dohliadaných subjektoch,
• spracováva podklady pre návrh opatrení, pre konania a podnety pre orgány činné v trestnom konaní,
• vypracováva stanoviská k návrhom primárnej a sekundárnej legislatívy a internú metodiku pre výkon dohľadu alebo riešenie krízových situácií,
• vykonáva interné školenia,
• poskytuje súčinnosť pri výkone dohľadu v dohliadaných subjektoch subjektom dohľadu alebo riešenia krízových situácií v zahraničí,
• zúčastňuje sa stretnutí pracovných skupín v rámci SR a v zahraničí.

Informácie o výberovom konaní

Žiadosť s uvedením názvu pozície, profesijný životopis v slovenskom jazyku a súhlas so spracovaním osobných údajov je potrebné zaslať elektronicky na adresu kariera@nbs.sk alebo písomne na adresu: Národná banka Slovenska, Odbor riadenia ľudských zdrojov, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava najneskôr do 15.10.2017.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

ekonomické/ právnické/ matematické/ technické

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Kvalifikačný profil:
• vzdelanie: vysokoškolské 2. stupeň,
• zameranie: ekonomické/ právnické/ matematické/ technické,
• prax v odbore: minimálne 3 roky.

Odborný profil:
• znalosť jazyka a jeho úroveň: anglický, aktívna znalosť vrátane odbornej terminológie
• IT zručnosti: MS Word, MS Excel, MS Power Point, Lotus Notes, Internet
• odborné vedomosti a zručnosti:
- prehľadná znalosť zákonov a sekundárnej legislatívy pre finančný sektor,
- detailná znalosť postupov riadenia rizík dohliadaných subjektov,
- znalosť legislatívneho rámca pre výkon dohľadu v dohliadaných subjektoch,
- argumentačné zručnosti,
- analytické zručnosti,
- riešenie odborných problémov,
- zručnosť tvoriť písomné dokumenty,

Profil sociálnych a osobnostných kompetencií:
• komunikačné zručnosti,
• prezentačné zručnosti,
• budovanie tímu a tímová spolupráca,
• etiketa a spoločenský protokol,
• komplexné a koncepčné myslenie,
• orientácia na ciele,
• schopnosť zvládať pracovný stres a záťaž,
• organizačné schopnosti,
• flexibilita,
• spoľahlivosť a zodpovednosť

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Národná banka Slovenska (NBS) je nezávislou centrálnou bankou Slovenskej republiky. Vznikla 1. januára 1993 na základe zákona NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska, ktorý určuje jej postavenie, funkcie a úlohy. Národná banka Slovenska je nezávislou inštitúciou, ktorej základnou funkciou je udržiavanie cenovej stability.
Od 1. januára 2009 je súčasťou Eurosystému. V spolupráci s Európskou centrálnou bankou a spolu s ostatnými centrálnymi bankami krajín eurozóny zabezpečuje stabilný menový vývoj a hospodársky rast v eurozóne. Medzi dôležité úlohy centrálnej banky patrí dohľad nad finančným trhom.

Počet zamestnancov

1000 a viac zamestnancov

Adresa spoločnosti

Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša č. 1
813 25 Bratislava
ID: 3207591   Dátum zverejnenia: 6.10.2017