Expert obchodných informačných systémov - oddelenie informačnej podpory obchodných systémov

Národná banka Slovenska

Miesto práce
Imricha Karvaša č. 1, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Charakteristika práce:
Vykonávanie analýzy, návrhu a implementácie vybraných informačných systémov pre oblasť operácií na finančných trhoch. Poskytovanie komplexnej aplikačnej podpory koncovým používateľom uvedených systémov.

Popis rozhodujúcich činností na pracovnom mieste:
• Vykonáva komplexné analýzy požadovanej funkcionality projektovaných informačných systémov a spracováva ich výsledky podľa stanovených štandardov vrátane vedenia súvisiacej dokumentácie.
• Vykonáva návrhárske a programátorské práce na základe vypracovaných analýz.
• Vytvára programový kód a spracováva technickú a používateľskú dokumentáciu.
• Podieľa sa na definovaní kritérií akceptácie informačných systémov a realizuje spolu s používateľmi akceptačné testy.
• Spolupracuje s externými dodávateľmi pri implementácii informačných systémov.
• Podieľa sa na zavádzaní informačných systémov do prevádzky vrátane organizovania a zabezpečovania školení a poskytovania odborného poradenstva koncovým užívateľom implementovaných informačných systémov.
• Plní funkciu správcu údajovej základne úseku pre operácie na finančných trhoch.
• Monitoruje trendy v oblasti IT, identifikuje vnútrobankové informačné potreby, určuje potenciálne využiteľné technológie a riešenia a vytvára podmienky pre ich cielené nasadenie.
• Zabezpečuje funkčnú správu vybraných informačných systémov úseku pre operácie na finančných trhoch.

Informácie o výberovom konaní

Žiadosť s uvedením názvu pozície, profesijný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov je potrebné zaslať najneskôr do 8.1.2017 elektronicky na adresu kariera@nbs.sk alebo písomne na adresu: Národná banka Slovenska, odbor riadenia ľudských zdrojov, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

ekonomické, technické

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Kvalifikačný profil:
• vzdelanie: Vysokoškolské 2. stupeň
• zameranie: Ekonomické, technické
• prax v odbore: najmenej 3 roky

Odborný profil:
• znalosť jazyka a jeho úroveň: Anglický jazyk – aktívna znalosť vrátane odbornej terminológie
• IT zručnosti: MS Office – pokročilý;
• znalosť VBA, PL/SQL, T-SQL, správa MS SQL Server, tvorba reportov v Reporting Services a balíčkov v Integration Services vítaná
• odborné vedomosti a zručnosti:
 prehľad v oblasti metodiky tvorby informačných systémov
 analytické a návrhárske zručnosti
 zručnosť aplikovať teoretické vedomosti do praxe
 detailná znalosť nástrojov pre vývoj informačných systémov
 podrobná znalosť súvisiacich vnútorných predpisov NBS
 prehľad v oblasti finančných nástrojov
 prehľad v oblasti štruktúry a fungovania finančných trhov

Profil sociálnych a osobnostných kompetencií:
• komunikačné zručnosti
• prezentačné zručnosti
• komplexné a koncepčné myslenie
• schopnosť zvládať pracovný stres a záťaž
• spoľahlivosť a zodpovednosť

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Národná banka Slovenska (NBS) je nezávislou centrálnou bankou Slovenskej republiky. Vznikla 1. januára 1993 na základe zákona NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska, ktorý určuje jej postavenie, funkcie a úlohy. Národná banka Slovenska je nezávislou inštitúciou, ktorej základnou funkciou je udržiavanie cenovej stability.
Od 1. januára 2009 je súčasťou Eurosystému. V spolupráci s Európskou centrálnou bankou a spolu s ostatnými centrálnymi bankami krajín eurozóny zabezpečuje stabilný menový vývoj a hospodársky rast v eurozóne. Medzi dôležité úlohy centrálnej banky patrí dohľad nad finančným trhom.

Počet zamestnancov

1000 a viac zamestnancov

Adresa spoločnosti

Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša č. 1
813 25 Bratislava
ID: 2826056   Dátum zverejnenia: 3.1.2017