Metodik ochrany a bezpečnosti

Národná banka Slovenska

Miesto práce
Imricha Karvaša č. 1, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.01.2017

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Charakteristika práce:
• Tvorba jednotnej metodiky v oblasti ochrany a bezpečnosti so zameraním na postupy ochrany.
• Tvorba metodiky a pracovných postupov v oblasti ochrany a bezpečnosti so zameraním na technické prostriedky.

Popis rozhodujúcich činností na pracovnom mieste:
• Vypracováva návrhy interných právnych predpisov banky pre oblasť ochrany a bezpečnosti.
• Pripravuje podklady k pripomienkovým konaniam a vypracováva odborné stanoviská.
• Vypracováva odbornú dokumentáciu pre príslušnú oblasť ochrany a bezpečnosti.
• Spracováva analýzy, štatistické prehľady a výkazy, vedie súvisiace evidencie a databázy.
• Vykonáva školenia odbornej prípravy pre zamestnancov organizačného útvaru.
• Vykonáva kontrolnú činnosť v rámci organizačného útvaru, podľa pokynov nadriadeného a v rozsahu písomného poverenia.

• Vypracováva koncepciu a metodiku pre oblasť ochrany osôb a majetku so zameraním na oblasť ochranných systémov a technických prostriedkov, špeciálne systémy, vstupné karty a preukazy.
• Vykonáva gestorské činnosti za oblasti v pôsobnosti organizačného útvaru pre ochranné systémy, analyzuje a implementuje nové programové produkty v pôsobnosti odboru ochrany a bezpečnosti osobitne pre integrovaný riadiaci systém, poplachový systém na hlásenie narušenia, systém elektrickej požiarnej signalizácie, systém kontroly vstupu a systém priemyselnej televízie.
• Vypracúva ochranné opatrenia na zabránenie úniku informácií, priamo vyhľadáva, lokalizuje a likviduje aktívne a pasívne monitorovacie zariadenia.
• Vykonáva správu vybraných bezpečnostných technických systémov a dohľad nad osobami poverenými ich obsluhou (systém pre monitorovanie vozidiel, systém pre evidenciu návštev).
• Plní funkciu bezpečnostného správcu technických prostriedkov pre spracovanie utajovaných skutočností.

Informácie o výberovom konaní

Žiadosť s uvedením názvu pozície, profesijný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov je potrebné zaslať najneskôr do 2.decembra 2016 elektronicky na adresu kariera@nbs.sk alebo písomne na adresu: Národná banka Slovenska, odbor riadenia ľudských zdrojov, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

technické, bezpečnosť, právnické, ekonomické

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1)

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Kvalifikačný profil:
• vzdelanie: vysokoškolské 2. stupeň,
• zameranie: technické, bezpečnosť, právnické, ekonomické,
(vítané je elektrotechnické vzdelanie a skúsenosť z práce s bezpečnostnými a ochrannými systémami),
• pasívna znalosť anglického jazyka vrátane odbornej terminológie,
• relevantná prax v odbore: najmenej 3 roky.

Odborný profil:
• prehľadná znalosť legislatívy v oblasti ochrany a bezpečnosti,
• riešenie odborných problémov,
• zručnosť aplikovať teoretické vedomosti do praxe,
• administratívne zručnosti,
• zručnosť tvoriť koncepčné a metodické dokumenty,
• bezpečnostná previerka pre stupeň „VYHRADENÉ“,
• bezúhonnosť.
Profil sociálnych a osobnostných kompetencií:
• komunikačné (argumentačné) zručnosti,
• tímová spolupráca,
• organizačné a koordinačné schopnosti,
• komplexné a koncepčné myslenie,
• orientácia na úlohy,
• spoľahlivosť a zodpovednosť,
• samostatnosť.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Národná banka Slovenska (NBS) je nezávislou centrálnou bankou Slovenskej republiky. Vznikla 1. januára 1993 na základe zákona NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska, ktorý určuje jej postavenie, funkcie a úlohy. Národná banka Slovenska je nezávislou inštitúciou, ktorej základnou funkciou je udržiavanie cenovej stability.
Od 1. januára 2009 je súčasťou Eurosystému. V spolupráci s Európskou centrálnou bankou a spolu s ostatnými centrálnymi bankami krajín eurozóny zabezpečuje stabilný menový vývoj a hospodársky rast v eurozóne. Medzi dôležité úlohy centrálnej banky patrí dohľad nad finančným trhom.

Počet zamestnancov

1000 a viac zamestnancov

Adresa spoločnosti

Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša č. 1
813 25 Bratislava
ID: 2817325   Dátum zverejnenia: 18.11.2016