Hlavný inšpektor jednotného mechanizmu dohľadu (na zastupovanie) - oddelenie dohľadu nad bankami I

Národná banka Slovenska

Miesto práce
Imricha Karvaša č. 1, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Charakteristika práce:
Komplexná príprava, výkon, riadenie a koordinácia výkonu dohľadu významných bánk v rámci spoločného dohľadového tímu ECB na lokálnej úrovni vrátane riešenia najzložitejších problémov a neštandardných situácií. Prerokovávanie výsledkov dohľadu s vedúcimi zamestnancami dohliadaných subjektov a vypracovávanie návrhu na uloženie nápravných opatrení a pokút.

Popis rozhodujúcich činností na pracovnom mieste:
• Pripravuje podklady pre výkon spoločného dohľadu nad významnou bankou v rámci jednotného mechanizmu dohľadu
• Posudzuje a vykonáva analýzy finančných ukazovateľov, účtovníctva a vnútorných procesov, preveruje používanie matematických nástrojov a štatistických modelov ako podklad pre komplexné hodnotenie banky
• Vypracováva návrhy rozhodnutí pre významnú banku týkajúce sa najmä komplexného hodnotenia banky, primeranosti kapitálu a likvidity, prípravy plánu dohľadu, krokov po vykonaní dohľadu na mieste
• Koordinuje tím expertov a analytikov na lokálnej úrovni za účelom plnenia spoločným dohľadových aktivít v rámci jednotného mechanizmu dohľadu
• Pripravuje stanoviská a odborné materiály k dokumentom rady pre dohľad ECB a rady guvernérov týkajúce sa významných bánk v rámci jednotného mechanizmu dohľadu
• Monitoruje plnenie plánu opatrení významnej banky
• Zúčastňuje sa stretnutí spoločného dohľadového tímu a kolégia dohľadov významnej banky
• Vykonáva interné školenia
• Zastupuje NBS v pracovných skupinách v rámci SR a v zahraničí

Informácie o výberovom konaní

Žiadosť s uvedením názvu pozície, profesijný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov je potrebné zaslať najneskôr do 31.12.2016 elektronicky na adresu kariera@nbs.sk alebo písomne na adresu: Národná banka Slovenska, odbor riadenia ľudských zdrojov, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

ekonomické alebo matematické

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Pokročilý (C1)

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Kvalifikačný profil:
• vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, zameranie ekonomické alebo matematické
• relevantná odborná prax najmenej 3 roky

Odborný profil:
• vynikajúca znalosť anglického jazyka slovom a písmom vrátane odbornej terminológie
• znalosť práce na PC (Word, Excel, Power Point, Lotus Notes, Internet)
• znalosť bankovníctva a rizikovo orientovaného dohľadu
• systémová znalosť pokročilých modelov merania rizík, najmä kreditného rizika
• znalosti z oblasti štatistiky a finančnej matematiky
• prehľadná znalosť účtovníctva
• znalosť legislatívneho rámca pre výkon dohľadu v dohliadaných subjektoch vítaná
• znalosť procesov riadenia rizík, najmä kreditného rizika vítaná

Profil sociálnych a osobnostných kompetencií:
• organizačné schopnosti
• analytické zručnosti
• komplexné a koncepčné myslenie
• dôveryhodnosť, disciplinovanosť
• spoľahlivosť, zodpovednosť, flexibilita
• schopnosť zvládať pracovný stres a záťaž
• etiketa a spoločenský protokol
• komunikačné a argumentačné zručnosti
• prezentačné zručnosti
• budovanie tímu a tímová spolupráca
• orientácia na ciele

Poznámka:
• pracovná pozícia nie je manažérska

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Národná banka Slovenska (NBS) je nezávislou centrálnou bankou Slovenskej republiky. Vznikla 1. januára 1993 na základe zákona NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska, ktorý určuje jej postavenie, funkcie a úlohy. Národná banka Slovenska je nezávislou inštitúciou, ktorej základnou funkciou je udržiavanie cenovej stability.
Od 1. januára 2009 je súčasťou Eurosystému. V spolupráci s Európskou centrálnou bankou a spolu s ostatnými centrálnymi bankami krajín eurozóny zabezpečuje stabilný menový vývoj a hospodársky rast v eurozóne. Medzi dôležité úlohy centrálnej banky patrí dohľad nad finančným trhom.

Počet zamestnancov

1000 a viac zamestnancov

Adresa spoločnosti

Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša č. 1
813 25 Bratislava
ID: 2804843   Dátum zverejnenia: 23.12.2016