Risk analytik - oddelenie riešenia krízových situácií

Národná banka Slovenska

Miesto práce
Imricha Karvaša č. 1, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Charakteristika práce:
Riešenie problematiky súvisiacej s implementáciou Basel II, Solvency II a merania rizík finančného trhu. Vypracovávanie tematických a komplexných analýz slovenského finančného sektora so zameraním na modelovanie trendov a rizík v kontexte finančnej stability a tvorba súvisiacej metodiky.

Popis činností na pracovnom mieste:
• Vypracováva analýzy modelov identifikácie rizík bankových činností, interných ratingových systémov bánk, spôsobov oceňovania finančných nástrojov z hľadiska nešpecifikovaných rizík.
• Vypracováva komplexné, štrukturálne a systémové analýzy finančného sektora.
• Vypracováva matematicko-štatistické modely zamerané na stresové testovanie rizík v slovenskom finančnom sektore.
• Vykonáva validáciu matematických princípov regulatórnych modelov merania rizík.
• Poskytuje súvisiacu technickú, metodickú a koordinačnú podporu.
• Tvorí a aktualizuje koncepciu a metodiku identifikácie, merania a riadenia rizík.
• Vypracováva odborné stanoviská k regulatórnym modelom merania najmä trhového, kreditného a operačného rizika.
• Zúčastňuje sa na rokovaniach medzinárodných výborov a pracovných skupín.
• Spolupracuje s dohliadacím odborom na validácii modelov merania rizík.

Informácie o výberovom konaní

Žiadosť s uvedením názvu pozície, profesijný životopis v slovenskom jazyku a súhlas so spracovaním osobných údajov je potrebné zaslať elektronicky na adresu kariera@nbs.sk alebo písomne na adresu: Národná banka Slovenska, odbor riadenia ľudských zdrojov, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava: najneskôr do 26. 10. 2016.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

ekonomické/matematické

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Kvalifikačné požiadavky:
• Ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa ekonomické/matematické
• Odborná prax 3 roky.
• Aktívna znalosť anglického jazyka vrátane odbornej terminológie.
• Používateľská úroveň práce s MS Word, MS Excel, MS Power Point, Lotus Notes a Internetom.
• Odborná úroveň práce s MS Excel, štatistický software, Matlab/R/Mathematica

Ďalšie požiadavky na odborné, osobnostné a sociálne spôsobilosti:
• znalosť problematiky Basel II, Solvency II
• znalosť princípov merania a riadenia rizík
• znalosť štatistických modelov merania rizík
• prehľadná znalosť aktuálnej situácie vo finančnom sektore
• analytické zručnosti
• koncepčné zručnosti
• riešenie odborných problémov
• zručnosť aplikovať teoretické vedomosti do praxe
• komunikačné zručnosti
• komplexné a koncepčné myslenie
• orientácia na ciele
• spoľahlivosť a zodpovednosť

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Národná banka Slovenska (NBS) je nezávislou centrálnou bankou Slovenskej republiky. Vznikla 1. januára 1993 na základe zákona NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska, ktorý určuje jej postavenie, funkcie a úlohy. Národná banka Slovenska je nezávislou inštitúciou, ktorej základnou funkciou je udržiavanie cenovej stability.
Od 1. januára 2009 je súčasťou Eurosystému. V spolupráci s Európskou centrálnou bankou a spolu s ostatnými centrálnymi bankami krajín eurozóny zabezpečuje stabilný menový vývoj a hospodársky rast v eurozóne. Medzi dôležité úlohy centrálnej banky patrí dohľad nad finančným trhom.

Počet zamestnancov

1000 a viac zamestnancov

Adresa spoločnosti

Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša č. 1
813 25 Bratislava
ID: 2766531   Dátum zverejnenia: 14.10.2016