Právny expert finančného trhu (na dobu určitú do 30.9.2017) - odbor ochrany finančných spotrebiteľov

Národná banka Slovenska

Miesto práce
Imricha Karvaša č. 1, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.11.2016

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Charakteristika práce:
Tvorivé riešenie odborne náročných úloh a prípadov súvisiacich s prvostupňovým konaním. Komplexné vedenie prvostupňových konaní vrátane prípravy návrhu rozhodnutia.

Popis činností na pracovnom mieste:
• Tvorivo rieši odborne náročné úlohy súvisiace s vedením prvostupňového konania vo všetkých sektoroch finančného trhu.
• Vykonáva činnosti súvisiace s tvorbou vykonávacích právnych predpisov a usmernení.
• Zúčastňuje sa stretnutí pracovných výboroch a skupín medzinárodných inštitúcií.
• Zhromažďuje a analyzuje informácie a podklady pre rozhodovaciu činnosť.
• Vypracováva návrhy rozhodnutí v prvostupňovom konaní.
• Monitoruje plynutie lehôt z pohľadu rozhodovacej činnosti.
• Analyzuje podklady v prípadoch podania rozkladu účastníkom konania proti prvostupňovému rozhodnutiu a pripravuje stanovisko k podanému rozkladu.
• Vypracováva pripomienky k návrhom súvisiacich zákonov a vykonávacích predpisov.
• Poskytuje právnu podporu zamestnancom útvaru dohľadu.
• Vypracováva odborné materiály pre potreby medzinárodných inštitúcií (SB, EK, ECB, EBA, ESMA, EIOPA a iné).

Informácie o výberovom konaní

Žiadosť a štruktúrovaný profesijný životopis je potrebné zaslať na odbor riadenia ľudských zdrojov NBS alebo elektronicky na adresu: kariera@nbs.sk najneskôr do 21.10.2016.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

právnické

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Kvalifikačné požiadavky:
• Ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa právnické
• Prax 3 roky.
• Aktívna znalosť anglického jazyka vrátane právnej terminológie

Ďalšie požiadavky na odborné, osobnostné a sociálne spôsobilosti:
• znalosť predpisov v oblasti ochrany spotrebiteľa
• systémová znalosť finančných trhov
• zručnosť aplikovať teoretické vedomosti do praxe
• riešenie odborných problémov
• znalosť procesov súvisiacich s vedením konaní
• základná znalosť kontrolných alebo dohľadových postupov

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Národná banka Slovenska (NBS) je nezávislou centrálnou bankou Slovenskej republiky. Vznikla 1. januára 1993 na základe zákona NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska, ktorý určuje jej postavenie, funkcie a úlohy. Národná banka Slovenska je nezávislou inštitúciou, ktorej základnou funkciou je udržiavanie cenovej stability.
Od 1. januára 2009 je súčasťou Eurosystému. V spolupráci s Európskou centrálnou bankou a spolu s ostatnými centrálnymi bankami krajín eurozóny zabezpečuje stabilný menový vývoj a hospodársky rast v eurozóne. Medzi dôležité úlohy centrálnej banky patrí dohľad nad finančným trhom.

Počet zamestnancov

1000 a viac zamestnancov

Adresa spoločnosti

Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša č. 1
813 25 Bratislava
ID: 2763051   Dátum zverejnenia: 12.10.2016