Expert finančného trhu (na zastupovanie počas MD a RD) - odbor ochrany finančných spotrebiteľov

Národná banka Slovenska

Miesto práce
Imricha Karvaša č. 1, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.01.2017

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Charakteristika práce:
Tvorivé riešenie odborne náročných úloh a prípadov súvisiacich s ochranou klienta.
Výkon dohľadu nad dodržiavaním podmienok stanovených v udelených povoleniach, všeobecne záväzných právnych predpisoch, opatreniach a vnútorných predpisoch NBS.

Popis činností na pracovnom mieste:
• Tvorivo rieši odborne náročné úlohy a problémy súvisiace s ochranou klienta vo všetkých sektoroch finančného trhu.
• Komplexne posudzuje podania a ich prílohy a vypracováva návrhy na riešenie prípadov súvisiacich s ochranou klienta.
• Zhromažďuje a analyzuje informácie a podklady pre rozhodovaciu činnosť v oblasti ochrany klienta na finančnom trhu.
• Vypracováva analýzy a koncepcie rozvoja finančného sektora a harmonizácie štandardov v oblasti ochrany klienta v rámci Európskej únie.
• Zisťuje dôležité skutočnosti o dohliadaných subjektoch a ich činnosti.
• Vypracováva návrhy interných postupov, odborné podklady a prezentácie v kľúčovej oblasti.
• Pripravuje štatistické prehľady súvisiace s agendou ochrany klienta za všetky sektory finančného trhu.
• Sleduje nahlasované zmeny a informačné povinnosti subjektov pod dohľadom NBS a porovnáva ich s podmienkami stanovenými v udelenom povolení.
• Rieši vzniknuté problémy.

Informácie o výberovom konaní

Žiadosť s uvedením názvu pozície, profesijný životopis v slovenskom jazyku a súhlas so spracovaním osobných údajov je potrebné zaslať elektronicky na adresu kariera@nbs.sk alebo písomne na adresu: Národná banka Slovenska, odbor riadenia ľudských zdrojov, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava najneskôr do 31.10.2016.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

ekonomické alebo právnické

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Kvalifikačné požiadavky:
• Ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa ekonomické alebo právnické
• Odborná prax najmenej 3 roky.
• Aktívna znalosť anglického jazyka vrátane odbornej terminológie.
• Používateľská úroveň práce s MS Word, MS Excel, MS Power Point, Lotus Notes a Internetom.

Ďalšie požiadavky na odborné, osobnostné a sociálne spôsobilosti:
• systémová znalosť finančných trhov
• zručnosť aplikovať teoretické vedomosti do praxe
• riešenie odborných problémov
• komunikačné zručnosti
• tímová spolupráca
• disciplinovanosť a sebaorganizácia
• flexibilita
• komplexné a koncepčné myslenie
• inovatívnosť a kreativita
• spoľahlivosť a zodpovednosť
• samostatnosť
• osobnostná zrelosť

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Národná banka Slovenska (NBS) je nezávislou centrálnou bankou Slovenskej republiky. Vznikla 1. januára 1993 na základe zákona NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska, ktorý určuje jej postavenie, funkcie a úlohy. Národná banka Slovenska je nezávislou inštitúciou, ktorej základnou funkciou je udržiavanie cenovej stability.
Od 1. januára 2009 je súčasťou Eurosystému. V spolupráci s Európskou centrálnou bankou a spolu s ostatnými centrálnymi bankami krajín eurozóny zabezpečuje stabilný menový vývoj a hospodársky rast v eurozóne. Medzi dôležité úlohy centrálnej banky patrí dohľad nad finančným trhom.

Počet zamestnancov

1000 a viac zamestnancov

Adresa spoločnosti

Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša č. 1
813 25 Bratislava
ID: 2762975   Dátum zverejnenia: 12.10.2016