Projektový manažér

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (agentúra NASES)

Miesto práce
Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
asap
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
553/2003 Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- Usmerňovanie a metodická pomoc pri spracovaní a realizácii rozvojových dokumentov (napr. programov, projektov a ich finančných plánov),
- Spolupráca s orgánmi a organizáciami pri príprave strategických materiálov a pri realizácii rozvojových programov a projektov,
- Spracúvanie informácií o plnení operačných programov, rozvojových projektov a využívaní finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov (napr. Nórsky finančný mechanizmus, Švajčiarsky finančný mechanizmus) vrátane zistených nezrovnalostí a o náprave zistených nezrovnalostí,
- Koordinácia monitorovania implementácie projektov, vypracovania priebežných správ a ročných správ o realizácii projektov a záverečných správ o ukončení projektov a ich predkladanie príslušnému orgánu.
- Zabezpečuje projektové riadenie projektov na strane Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (ďalej len „NASES“) v súlade s internými predpismi NASES, platnou legislatívou Slovenskej republiky a Európskej únie, príslušnými štandardami a metódami projektového riadenia a inými záväznými dokumentmi konkrétneho finančného nástroja alebo programu a pokynmi nadriadeného.
- Riadi interný projektový tím jemu prideleného projektu, metodicky usmerňuje jednotlivých členov tímu a zadáva im úlohy v rámci projektu. Zabezpečuje komunikáciu so všetkými zúčastnenými subjektmi (RO, SORO) na realizácii pridelenému projektu. Riadi a metodicky usmerňuje publicitu projektu.
- Koordinuje a monitoruje aktivity projektu, vedie porady projektového tímu, pripravuje podklady pre zmeny týkajúce sa zmluvných vzťahov v rámci projektu, kontroluje celkový časový harmonogramu projektu, monitorovacie ukazovatele, plnenie cieľov projektu a ďalšie činnosti spadajúce do kompetencie projektového manažéra.
- Vykonávanie kontroly realizácie projektov na mieste, preberanie účtovnej dokumentácie od dodávateľov.

Zamestnanecké výhody, benefity

- Prácu v mimoriadnej zaujímavej oblasti IT s celonárodným dosahom
- Príležitosť pre rozvoj kariéry a ďalšieho profesionálneho rastu

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Ostatné znalosti

Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- Microsoft Office – pokročilý
- ITMS 2014+ - výhodou
- Zodpovednosť, komunikatívnosť, samostatnosť, flexibilita a spoľahlivosť
- Odolnosť voči stresu
- Tímová spolupráca
- Schopnosť analyzovať a riešiť problémy
- Užívateľská znalosť PC
- Ochota učiť sa nové veci
- Analytické, štruktúrované myslenie

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (agentúra NASES) je príspevková organizácia Úradu vlády SR zameraná na informatiku a bezpečnosť.

Medzi hlavné úlohy agentúry patrí najmä:
Rozvoj a prevádzka centrálnej komunikačnej infraštruktúry slovenskej republiky
Rozvoj a prevádzka služieb Ústredného portálu verejnej správy - slovensko.sk
Rozvoj a prevádzka mnohých ďalších informačných systémov verejnej správy
Rozvoj a prevádzka systémov informačnej bezpečnosti a systémov na ochranu kybernetického priestoru

Ponúkame:
Prácu v mimoriadnej zaujímavej oblasti IT s celonárodným dosahom
Príležitosť pre rozvoj kariéry a ďalšieho profesionálneho rastu

Počet zamestnancov

50-99 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (agentúra NASES)
Kollárova 8
917 01 Trnava
http://www.nases.gov.sk
ID: 3225784   Dátum zverejnenia: 13.6.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   553/2003 Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme