Charakteristika spoločnosti

Mediport, s.r.o. poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť všeobecného praktického lekára pre dospelých v Zdravotnom stredisku Fedinova v Petržalke. Vyšetrenia sú hradené z verejného zdravotného poistenia a zmluvy má so všetkými zdravotnými poisťovňami.