Charakteristika spoločnosti

Nakladateľstvo odbornej literatúry a manažérskeho vzdelávania dospelých s medzinárodným zázemím. 30 rokov tradície, zastúpenie v 20 krajinách sveta, celosvetovo 1200 zamestnancov.