Charakteristika spoločnosti

Nadácia Zastavme korupciu je nezisková organizácia, ktorú založil spoluzakladateľ firmy ESET Miroslav Trnka a podnikateľ v reklame Michal Bláha. Svoju činnosť spustila v roku 2014. Cieľom Nadácie je čo najviac obmedziť korupciu a jej ničivé dopady na kvalitu života a podnikania na Slovensku. Venujeme sa najmä zvyšovaniu povedomia o korupcii, jej dopadoch a možných riešeniach, ako aj aktivizáciou širokej verejnosti a mladých ľudí v otázkach verejného záujmu. Zároveň sa venujeme pomoci whistleblowerom, podpore investigatívnej žurnalistiky a presadzovaniu systémových opatrení, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou efektívneho boja proti korupcii.
Ľudí v Nadácii spája viera, že aj Slovensko raz môže byť krajina, v ktorej čestné konanie nie je rarita, ale spoločenská norma a podvody nie sú prehliadané, ale trestané.