Charakteristika spoločnosti

MY DVA Slovakia, s. r. o., je dcérska spoločnosť MY DVA group a.s. výrobno-obchodná spoločnosť zaoberajúca sa vybavovaním investičných, administratívnych celkov a školských zariadení kancelárskym a kovovým nábytkom, celkovým riešením interiéru investora + predajom komponentov.