Charakteristika spoločnosti

Referenčné centrum pre veterinárnu neurológiu - NeuroVet je jediné veterinárne pracovisko, ktoré sa venuje kompletnej neurologickej diagnostike, liečbe a neurochirurgii malých zvierat na Slovensku. Všetci pacienti sú v primárnej starostlivosti európskeho špecialistu vo veterinárej Neurológii, MVDr. Viktora Paluša. Do NeuroVetu sú referovaní pacienti od veterinárnych lekárov z celého Slovenska. www.neurovet.sk, facebook NeuroVet


Ponuky spoločnosti e-mailom