Charakteristika spoločnosti

Veterinárna ambulancia zameraná na malé zvieratá.