Charakteristika spoločnosti

- mladá, dynamicky sa vyvíjajúca spoločnosť zaoberajúca sa najmä návrhom a dodávkou jednoúčelových zariadení a prípravkov