Charakteristika spoločnosti

Naša spoločnosť sa vedením účtovníctva a vzdelávacou činnosťou. Naša vízia je preniesť automatizáciu do sveta účtovníctva. Odbremeniť podnikateľov od nudnej a stereotypnej práce, a priniesť nový pohľad na podnikanie a účtovníctvo. V rámci našej vzdelávacej činnosti chceme dosiahnuť, aby absolvent vzdelávacieho programu bol pripravený zvládnuť bežnú problematiku účtovníctva, bol pripravený na samostatné vedenie účtovníctva a mal znalosti z príslušnej legislatívy. www.savzdelaj.sk

Ponuky práce: MV eCommerce s. r. o.

1 - 1 z 1